Kwetsbaarheidsinformatie eindelijk bevrijd uit bureaucratische gevangenis

Na lang treuzelen zet het kabinet nu eindelijk stappen om informatie over kwetsbaarheden verder te kunnen delen met het bedrijfsleven. Op dit moment blijft kennis over beveiligingsproblemen hangen bij het Nationaal CyberSecurity Centrum (NCSC). Dat is een onnodig risico voor de veiligheid van het bedrijfsleven en daarmee praktisch van alle Nederlanders. 

NLdigital maakt zich al lange tijd hard voor het breder delen van kwetsbaarheidsinformatie. Vanuit de Cybersecurity Raad (CSR) hebben we hier recent nog op aangedrongen, evenals via een brede coalitie vanuit het Anti-Abuse Netwerk (AAN).

Sleutelrol voor het Digital Trust Center (DTC)

Het NCSC ontvangt informatie over digitale kwetsbaarheden uit verschillende bronnen en heeft in Nederland de rol als spelverdeler hierop. De taakstelling van het NCSC stond hen echter niet toe om de verkregen informatie verder te delen dan de overheid en vitale bedrijven. Hierdoor bleven bekende kwetsbaarheden op de plank liggen en bereikte het het brede Nederlandse bedrijfsleven niet. Kwaadwillende hackers hadden hierdoor vrij spel, waar dit soms met een simpele update te voorkomen was. NLdigital was al lange tijd warm pleitbezorger van de oprichting van het DTC om het brede bedrijfsleven te bedienen waar het aankomt op cybersecurity, en in dit dossier als coördinator van informatiedeling.

Aanpassing van de Wbni

Er ligt nu een wetsvoorstel ter consultatie om de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) aan te passen, zodat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook beschikking kan krijgen over de informatie. Aangezien het DTC onder dit ministerie valt, kunnen zij dan eindelijk aan het werk met hun informatiedienst. Deze wordt momenteel al opgezet met de insteek om in het derde kwartaal van start te gaan.


Deel via:

Het laatste nieuws

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy