Kijk ons webinar terug: Informatieplicht Energiebesparing

Wil jij weten of en hoe je kan voldoen aan de nieuwe Informatieplicht Energiebesparing? Kijk dan ons webinar terug over het wat en hoe van deze nieuwe wet. Ook zetten we een aantal antwoorden uit veelgestelde vragen op een rij.

Webinar terugkijken

Wat houdt de wet in?

Het nemen van energiebesparende maatregelen is al verplicht onder de Wet Milieubeheer sinds 1993, en hier is na afspraken in het EnergieAkkoord verder invulling aan gegeven door voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) op te stellen. Vanaf 1 juli 2019 wordt hieraan toegevoegd dat bedrijven verplicht zijn over hun maatregelen te rapporteren.

Wie moet voldoen?

Alle Nederlandse bedrijven, waaronder ICT-bedrijven, met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas vallen onder de verplichting. Bedrijven die al deelnemen aan het MJA energie convenant zijn vrijgesteld van de verplichting. RVO heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee je ontdekt of je moet voldoen.

Zijn er uitzonderingen?

Deelnemers aan het MJA3 energieconvenant, dat loopt tot 2020, hebben de maatregelen uit de erkende maatregelenlijsten voor datacenters en kantoren al meegenomen bij het opstellen van de 4-jaarlijkse energie-efficiency plannen. Daarom zijn zij de komende twee jaar uitgezonderd voor de nieuwe informatieplicht. Ook een aantal grotere bedrijven die rechtstreeks vallen onder de Europese Energie Efficiency Directive (EED) zijn voor de deadline van 1 juli uitgezonderd. Zij moeten vóór 5 december 2019 (4 jaar na de eerste energie-audit deadline) de melding doen in het e-loket van de overheid.

Ik heb al een duurzaam kantoor. Moet ik dan ook voldoen?

Ja. Ook als je al maatregelen hebt genomen, bijvoorbeeld via de CO2 prestatieladder of een energielabel A, moet je rapporteren welke maatregelen dit zijn geweest.

Ik ben huurder in een verzamelpand, wie moet dan voldoen?

Val je onder de doelgroep en moet je dus vanuit je verbruik voldoen aan de informatieplicht? Maar ben je ook huurder in een kantoorgebouw? Dan is het mogelijk dat de informatieplicht niet geldt voor jou, maar voor de verhuurder. Dit hangt af van wie de ‘drijver van de inrichting’ is. In de webinar werd duidelijk dat als er één huurder is, de informatieplicht in principe bij de huurder ligt. In het geval van meerdere huurders is het aan de eigenaar/verhuurder om aan de informatieplicht te voldoen voor het hele pand. Voor het vervolgens nemen van aanvullende energiebesparende maatregelen is het van belang wie hiervoor verantwoordelijk is op basis van het huurcontract. Wie welke maatregelen neemt en hoe de kosten en baten worden verrekend, zal in overleg tussen verhuurder en huurder besproken moeten worden.

Telt het energieverbruik van de elektrische auto’s ook mee?

Bij de Informatieplicht gaat het om het rapporteren van gebouw en proces gebonden maatregelen. Het meterverbruik achter de meter, zoals dat genoemd wordt. Als de auto’s elektra ‘afnemen’ via de meter van jouw bedrijf, telt dit energieverbruik mee voor jouw kantoor.

Ik heb meerdere locaties. Moet ik meerdere rapporten indienen?

De informatieplicht geldt per inrichting. Als jouw bedrijf meerdere locaties heeft, zijn dit meerdere inrichtingen, en dan moet je inderdaad meerdere rapporten indienen. Heb je meerdere BU’s? Dan kunnen deze binnen één inrichting vallen, mits deze op dezelfde locatie zijn gevestigd.

Hoe kun je rapporteren?

Dat kan via het eLoket van RVO.

Waar kan ik terecht met andere vragen?

Je kunt ons webinar terugkijken om uitleg te krijgen van experts. Andere vragen over de informatieplicht worden beantwoord op de campagnewebsite van Wattjemoetweten.


Deel via:

Het laatste nieuws

Handige ‘wie doet wat’ kabinet-Schoof

Met de komst van het nieuwe kabinet-Schoof hebben we een uitgebreid overzicht samengesteld van alle bewindspersonen die van invloed zijn op de digitale sector. Dit overzicht omvat zowel staatssecretarissen als ministers, en is bedoeld als een gids om u te helpen navigeren door het landschap van digitale beleidsvorming en regelgeving.
Politiek & wetgeving

Reminder! Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Bedrijven en instellingen investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven en instellingen precies daarin steken.
Opleiding & arbeidsmarkt

NLdigital reageert op Nederlandse NIS2-implementatiewet

NLdigital heeft een reactie verstuurd op de consultatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn.
Cybersecurity

Gezamenlijk persbericht: Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenen vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor...
Duurzaamheid

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity