Joost de Bruin toegetreden tot Cyber Security Raad namens NLdigital

Joost de Bruin, CEO van Ordina Nederland, is namens NLdigital toegetreden tot de Cyber Security Raad (CSR). De CSR is een onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet, dat is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap.

“Met een focus op de implementatie van nieuwe EU wetgeving en de versterking van IT-onderwijs, wil ik de achterban van NLdigital ondersteunen en daarmee de kennispositie van Nederland behouden.”

Joost de Bruin

Toenemende aandacht voor regelgeving

De Bruin is toegetreden tot de CSR uit hoofde van zijn functie binnen NLdigital. Onder zijn leiding is het afgelopen jaar de Commissie Cybersecurity heropgericht, met een nieuwe focus op grote nieuwe Europese wetten als de NIS2 en de CRA. De toetreding van De Bruin is op een bijzonder moment: er is vanuit wetgevers meer aandacht voor cybersecurity dan ooit. Dat maakt de rol van de CSR des te belangrijker. Ze adviseert de overheid bij uitvoering van beleid op het vlak van cybersecurity.

Rol NLdigital binnen de CSR

De afgelopen jaren was Peter Zijlema, toenmalig Country Manager van IBM, namens NLdigital lid van de CSR. Hij heeft onder andere een werkgroep geleid die advies gaf over encryptie. Hij schreef mee aan adviezen over de Nederlandse Cybersecuritystrategie en de evaluatie van de CSR en de daaropvolgende hervorming van haar governance.

Wil je namens jouw bedrijf meepraten over cybersecurity binnen NLdigital? Neem dan contact op met Jelmer Schreuder, public policy manager cybersecurity.


Deel via:

Jelmer Schreuder

Public policy manager
Neem contact op met
Jelmer Schreuder

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving