ICT Milieumonitor: in 2018 ruim 12 kton CO2-uitstoot vermeden door recycling

Stichting ICT Milieu zamelde in 2018 via Wecycle 9 miljoen kilo ICT-afval in. Bij gecertificeerde recyclers kon hiervan 75%, namelijk 6,7 miljoen kilo, worden teruggewonnen als grondstof. Door deze recycling is maar liefst 12.100 ton CO2-uitstoot vermeden. De 288 producenten die deelnemen aan ICT Milieu leverden zo gezamenlijk een zichtbare bijdrage aan de circulaire economie.

Bekijk hier de ICT Milieumonitor 2018.

Percentage nuttige terugwinning blijft hoog

Uit de ICT Milieumonitor blijkt dat ook dit jaar de wettelijke norm van grondstoffenterugwinning ruim wordt gehaald. In 2018 kon 75% als zodanig worden verantwoord, bij een wettelijke norm van 70%. Hier is wel een daling zichtbaar ten opzichte van 2017, die te verklaren is door de gewijzigde samenstelling van het ingezamelde materiaal. In 2018 is met name metaal teruggewonnen (4,6 miljoen kilo), opgevolgd door plastic (1,4 miljoen kilo), glas (0,2 miljoen kilo) en overige grondstoffen (0,5 miljoen kilo). Door deze terugwinning hebben we een CO2-uitstoot vermeden van maar liefst 12.100 ton. Dit staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstoot van zo’n 4.200 benzineauto’s. Het grootste deel van het materiaal dat niet als grondstof kon worden teruggewonnen, werd alsnog ingezet voor energieopwekking (20%). Slechts 5% van het ingezamelde gewicht wordt gestort of verbrand. Hierdoor blijft het totaalpercentage van nuttige terugwinning met 95% hoog.

Verschuivingen in samenstelling materiaal

In voorgaande ICT Milieumonitors constateerden we al dat de modernisering van ICT-apparatuur invloed heeft op de samenstelling van de herwinbare materialen in de ingezamelde producten. Deze trend zet ook in 2018 door. Het aandeel zware CRT-monitors daalt verder van 9% (2017) naar 6%, terwijl het aandeel FPD-monitors stijgt van 11% (2017) naar 12%. Het aandeel desktops (26%), laptops (4%) en tablets & mobiele telefoons (1%) bleef nagenoeg gelijk aan 2017. Het aandeel ingeleverde printers daalde met 2% naar 38%, ten gunste van de professionele ICT, waarvan het aandeel steeg naar 4%.

Steeds meer deelnemers en inleverpunten

Stichting ICT Milieu is, samen met vijf andere productstichtingen binnen de NVMP, opdrachtgever van Wecycle die de inzameling van elektrische apparaten en lampen verzorgt. Het aantal deelnemers binnen onze not-for-profit stichting blijft stijgen; het aantal is in 2018 met ruim 10% toegenomen tot 288. De stijging is mede te danken aan retailers en producenten/importeurs van andere elektronica die ook ICT-apparaten op de markt zijn gaan brengen. In 2018 is ook een grote stijging te zien in het aantal inleverpunten waar afgedankte apparaten kunnen worden ingeleverd. Zo steeg in 2018 het aantal inleverbakken in winkels met de helft naar 6.600 en het aantal kringlopen met een kwart naar 125. Daarnaast kon men terecht bij 285 gemeentelijke milieustraten, ruim 350 scholen en kinderboerderijen én bij elke winkel waar een elektrische apparaat wordt gekocht. We zijn er trots op dat steeds meer partijen zich verbinden aan Wecycle. Naarmate het aantal inzamelpunten stijgt, wordt het nog makkelijker voor gebruikers om hun elektrische apparaten goed te laten recyclen. Om de consument te wijzen op de nieuwe Wecycle-inleverbakken bij de supermarkten is mede vanuit ICT Milieu in 2018 een effectieve extra communicatiecampagne gevoerd. Stichting ICT Milieu zet zich in voor goede recycling van ICT-producten, als deze niet meer (her)gebruikt kunnen worden. Daarom intensiveren we de samenwerking met de kringlopen. Steeds meer kringloopwinkels laten hun onverkoopbare elektrische apparaten via Wecycle afvoeren en hoogwaardig recyclen. Via al deze inzamelkanalen werden in totaal bijna 2 miljoen ICT-apparaten door Wecycle ingezameld in 2018, met een totaal gewicht van 9 miljoen kg. In totaal zamelde Wecycle in 2018 105 miljoen kg elektrische apparaten en lampen in, waarmee het aandeel van ICT-apparatuur uitkomt op zo’n 8,5%.

Meer grip op lekstromen

Professionele ICT-apparatuur wordt in toenemende mate geëxporteerd voor hergebruik in het buitenland. Naast de producenten zijn refurbishers en handelaren actief met herinzet van apparatuur. Uit een recente studie van Ffact naar de toenemende stroom van servers uit de datacenters bleek dat driekwart wordt hergebruikt en daarvan weer driekwart in het buitenland, waardoor ruim de helft buiten beeld verdwijnt. ICT Milieu pleit er voor deze lekstromen structureel in beeld te brengen, ten behoeve van een meer realistisch inzamelpercentage in Nederland. Ook voor hergebruik van consumenten elektronica in het buitenland geldt dat dit is toegestaan, mits de apparaten getest zijn en functioneren. Export van niet werkende elektronica (e-waste) naar bijvoorbeeld Afrika is illegaal. Naar aanleiding van de recente uitzending van Nieuwsuur hierover pleiten wij voor meer toezicht en inzicht in deze stromen door registratie van en rapportage door exporteurs van tweede hands elektronica. Tenslotte is van belang dat de afgedankt ICT-apparatuur die in Nederland ter vernietiging wordt aangeboden wordt afgegeven aan WEEELabEx-gecertificeerde recyclers. Hierdoor wordt elektronica hoogwaardig verwerkt, met oog voor data-vernietiging, en wordt het verwerkte volume gerapporteerd aan het nationaal WEEE Register (NWR). In het NWR komen alle stromen samen en wordt rond de zomer het nationale inzamelpercentage bekend gemaakt.

Deelnemen aan ICT Milieu?

Leden van Nederland ICT kunnen deelnemer worden aan het inzamelsysteem van ICT Milieu. ICT Milieu staat ook open voor bedrijven die ICT-apparatuur vanuit het buitenland op de Nederlandse markt brengen, of zelf geen ICT-bedrijf zijn.


Deel via:

Het laatste nieuws

Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Opleiding & arbeidsmarkt

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt