“ICT? Ik verwijs u graag door naar ons Hoofd Facilitaire Zaken” Lancering rapport over draagvlak digitalisering in de Boardroom

Wat moet je als middelgroot ziekenhuis met de digitale transformatie? En wat is de impact van digitale technologie op je bedrijfsvoering, je strategische positie, de relatie met je patiënten? “Ik heb niet zo veel met ICT”, is soms de eerste reactie. Gevolgd door: “Daar heb ik de afdeling IT voor.” Maar gelukkig zijn er ook zat bestuurders die daar tegenwoordig anders over denken.

Om de temperatuur eens goed te meten heeft Nederland ICT samen met het Nationaal Register en met steun van VNO-NCW onderzoek gedaan naar kennis van digitalisering in de boardroom. Zo kunnen we beter inschatten in hoeverre die hoofdletter D geborgd is in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De brede nulmeting is uitgevoerd onder leden van besturen, directies, Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht. De ondervraagden zijn met name werkzaam bij bedrijven tussen de 100 en 999 medewerkers, semipublieke organisaties en beursfondsen.

We vroegen onder andere:

Het rapport verschijnt op 12 maart en wordt vanaf 14.30 uur in Den Haag overhandigd aan Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW in aanwezigheid van een groep toezichthouders (leden van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen). Ook een mooie afvaardiging van CIO’s van het CIO Platform is aanwezig.

Oproep aan onze leden:

Ben je lid van Nederland ICT en directielid, dan ben je van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Graag geven we tijdens de presentatie een aantal leden de kans om hun ervaringen toe te lichten vanuit de praktijk.


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving