“ICT? Ik verwijs u graag door naar ons Hoofd Facilitaire Zaken” Lancering rapport over draagvlak digitalisering in de Boardroom

Wat moet je als middelgroot ziekenhuis met de digitale transformatie? En wat is de impact van digitale technologie op je bedrijfsvoering, je strategische positie, de relatie met je patiënten? “Ik heb niet zo veel met ICT”, is soms de eerste reactie. Gevolgd door: “Daar heb ik de afdeling IT voor.” Maar gelukkig zijn er ook zat bestuurders die daar tegenwoordig anders over denken.

Om de temperatuur eens goed te meten heeft Nederland ICT samen met het Nationaal Register en met steun van VNO-NCW onderzoek gedaan naar kennis van digitalisering in de boardroom. Zo kunnen we beter inschatten in hoeverre die hoofdletter D geborgd is in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De brede nulmeting is uitgevoerd onder leden van besturen, directies, Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht. De ondervraagden zijn met name werkzaam bij bedrijven tussen de 100 en 999 medewerkers, semipublieke organisaties en beursfondsen.

We vroegen onder andere:

Het rapport verschijnt op 12 maart en wordt vanaf 14.30 uur in Den Haag overhandigd aan Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW in aanwezigheid van een groep toezichthouders (leden van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen). Ook een mooie afvaardiging van CIO’s van het CIO Platform is aanwezig.

Oproep aan onze leden:

Ben je lid van Nederland ICT en directielid, dan ben je van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Graag geven we tijdens de presentatie een aantal leden de kans om hun ervaringen toe te lichten vanuit de praktijk.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy