ICK-cao 2023 tot stand gekomen

NLdigital Werkgeversvereniging is met de vakbonden CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe cao overeengekomen. FNV heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen.

Looptijd

Duur van één jaar (1 januari 2023 tot en met 31 december 2023).

Salarisschalen en salarissen

De cao-verhoging is 6%. Dit betekent dat de salarisschalen worden verhoogd met 6% en het jaarbudget van werkgever voor het totaal aan verhogingen van de maandsalarissen minimaal 6% is, een en ander met toepassing van cluster 11 van de cao.

Functiehuis/loongebouw

Verdere uitwerking in 2023. Implementatie per 1 januari 2024.

Duurzame Inzetbaarheid (DI)

Partijen benadrukken het belang van Duurzame Inzetbaarheid en een correcte inzet van het daarvoor beschikbare budget bepaald in de cao. Om meer inzicht te geven in de mogelijkheden zal er een paritaire werkgroep DI worden ingericht, waaraan een afvaardiging van de werkgeversvereniging en de vakbonden zal deelnemen. Onderzocht zal worden hoe het DI-budget beter onder de aandacht kan worden gebracht, er meer mensen gaan participeren en hoe er kan worden gezorgd voor gerichte activiteiten en inzet voor werknemers.

Reistijd

De wens van vakbonden om de (niet als werktijd aangemerkte) reistijd terug te brengen van 45 naar 30 minuten enkele reis wordt nader onderzocht.

Generatiepact

Als aanbeveling wordt in de cao het generatiepact opgenomen. Werkgever en werknemer kunnen op vrijwillige basis en met wederzijdse goedkeuring gebruik maken van het generatiepact. De pensioenregeling biedt de mogelijkheid om uitvoering aan het pensioen gedeelte te geven.

Redactie van de cao

Een redactiecommissie zal de nieuwe cao-tekst opstellen en de overige benodigde wijzigingen als gevolg van wetgeving en inhoudelijke verduidelijking van de tekst doorvoeren.


Deel via:

Het laatste nieuws

Handige ‘wie doet wat’ kabinet-Schoof

Met de komst van het nieuwe kabinet-Schoof hebben we een uitgebreid overzicht samengesteld van alle bewindspersonen die van invloed zijn op de digitale sector. Dit overzicht omvat zowel staatssecretarissen als ministers, en is bedoeld als een gids om u te helpen navigeren door het landschap van digitale beleidsvorming en regelgeving.
Politiek & wetgeving

Reminder! Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Bedrijven en instellingen investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven en instellingen precies daarin steken.
Opleiding & arbeidsmarkt

NLdigital reageert op Nederlandse NIS2-implementatiewet

NLdigital heeft een reactie verstuurd op de consultatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn.
Cybersecurity

Gezamenlijk persbericht: Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenen vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor...
Duurzaamheid

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity