Guideline processor/controller: nog veel discussie over begrippen

Juridisch adviseur Irvette Tempelman van Nederland ICT was gisteren aanwezig in Brussel om de visie van EuroISPA en Nederland ICT te delen bij het stakeholder event van de European Data Protection Board (EDPB) over de guideline processor/controller. De EDPB komt naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar met een herziene versie van de processor/controller guideline (WP 169). Er blijkt nog veel discussie te zijn over de begrippen controller en processor, joint controller en de contractuele verhouding tussen de diverse te onderscheiden rollen onder de Avg. 

De Avg heeft geïntroduceerd dat naast controllers (verwerkingsverantwoordelijken) ook processors (verwerkers) een eigen wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te beschermen door het treffen van passende maatregelen. Verder hebben de autoriteiten (DPA’s) de bevoegdheid gekregen om rechtstreeks boetes op te leggen aan verwerkers die daarin tekortschieten. De discussie wordt nog relevanter door het voortschrijdend technologisch landschap en de praktische complexiteit die dit met zich mee brengt.

Het is nu afwachten in hoeverre op deze onderwerpen nog feedback nodig zal zijn. Na publicatie van het herziene concept van de controller/processor guideline, zal door de EDPB een internetconsultatie worden gehouden om iedere belanghebbende in de gelegenheid te stellen om input te geven op die herziene versie. We houden jullie op de hoogte!

Over de EDPB

De EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Avg. Voorbeelden van taken en bevoegdheden van dit orgaan zijn: het uitbrengen van guidelines, het nemen van (bindende) besluiten en het bevorderen van een uniforme toepassing van de principes uit de Avg in alle lidstaten.

 


Deel via:

Het laatste nieuws

Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Opleiding & arbeidsmarkt

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt