Gezondheidsraad adviseert over gezondheidsrisico’s 5G

De introductie van nieuwe technologieën gaat vaak gepaard met enthousiasme en grote kansen. Soms leidt het ook tot zorgen over de effecten van nieuwe technologie op de mens, maatschappij en de volksgezondheid. Zo ook bij de introductie van 5G. De Gezondheidsraad presenteerde op 2 september haar advies over de mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G. De Gezondheidsraad brengt het advies uit op verzoek van de Tweede Kamer. Zij baseerden zich voor dit advies op actuele wetenschappelijke inzichten.

Uitkomst

In haar advies zet de Gezondheidsraad helder uiteen dat het niet is aangetoond en niet waarschijnlijk is dat blootstelling aan 5G-systemen de gezondheid kan schaden. Ook wordt geconcludeerd dat aanvullend onderzoek gewenst is. NLdigital is blij om te lezen dat er geen reden is om het gebruik van de frequentiebanden 700 MHz en 3,5 GHz te stoppen of beperken. Het belang van 5G voor de Nederlandse economie is groot. Het is een belangrijke bouwsteen voor onze digitaliserende maatschappij en economie. Vooral ook in een tijd waarin de betrouwbaarheid en veiligheid van onze communicatienetwerken belangrijker zijn dan ooit. Onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van nieuwe technologie is cruciaal voor het vertrouwen in de toepassing ervan. We juichen het doen van extra onderzoek dan ook toe.

Oproep

Om het belang hiervan te onderstrepen heeft NLdigital, samen met een aantal andere branches, een brief verstuurd aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en aan betrokken Kamerleden. In deze brief roepen we op om samen van 5G een succes te maken, nu wederom is aangetoond dat het gebruik van 5G-technologie veilig is. Dat kan concreet door gemeenten en burgers proactief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad en door gemeenten nog beter te ondersteunen bij de uitrol van de nieuwe netwerken.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy