Ervaar jij als mkb’er knelpunten bij de ontwikkeling van je personeel?

De wereld verandert razendsnel: Verduurzaming, digitalisering, robotisering en internationalisering; al deze ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart. Deze ontwikkelingen kosten arbeidsplaatsen, maar leveren ook nieuwe plaatsen op. Dit vraagt alleen wel andere vaardigheden van medewerkers en vergt flexibiliteit en veerkracht. Zowel van ons als organisaties, als van de mensen met wie we werken. Als mkb-ondernemer ervaar je hierbij ongetwijfeld knelpunten. De overheid heeft hiervoor de subsidieregeling Mkb Idee in het leven geroepen.

Tegen welke knelpunten loop jij aan als mkb’er?

Als je innoveert, stuit je op vraagstukken die vooruitgang in de weg staan. Succesvolle ondernemers sporen hun knelpunten op, investeren in hun mensen en vernieuwen daarbij hun organisatie en werkprocessen. Tegen welke knelpunten loop jij als ondernemer aan in het ontwikkelen van jouw huidige of toekomstige personeel?

Subsidieregeling Mkb Idee

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onlangs de subsidieregeling Mkb Idee uitgeschreven (€7,5 mln voor 2019). Via deze regeling stimuleert de overheid mkb’ers om knelpunten rondom het investeren in scholing en ontwikkeling van menselijk kapitaal op te sporen en aan te pakken. De volgende investeringen komen in aanmerking voor de subsidie:

De subsidie is nadrukkelijk bedoeld om een mechanisme te bedenken, implementeren en uitvoeren om concrete belemmeringen in ontwikkeling van menselijk kapitaal weg te nemen. Het is nadrukkelijk geen opleidingsbudget, onderzoeksbudget of bedoeld voor lopende activiteiten.

Samen sta je sterker

De Mkb Idee subsidie is individueel aan te vragen door mkb’ers, maar ook door samenwerkingsverbanden. Samen sta je immers sterker. Heb jij als mkb’er een knelpunt dat je wilt oppakken met deze subsidieregeling? Wij horen dan graag van jou. Wellicht zijn er ook andere mkb’ers die tegen dezelfde problemen aanlopen en kunnen wij als branchevereniging ondersteunen in het aanpakken van de knelpunten, of partijen aan elkaar koppelen. Voorwaarde voor samenwerkingsverbanden is, dat minimaal 65% van de deelnemers aan het project mkb is. Een samenwerkingsverband bestaat uit maximaal acht partijen. Zie jij kansen om deel te nemen aan deze subsidieregeling? Stuur ons dan een e-mail.

Voorwaarden en subsidiebedragen

De subsidie richt zich op alle Nederlandse mkb. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Dit zijn alle redelijk gemaakte investeringen (in geld en tijd) die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het project. Aanvragen kunnen vanaf nu tot 27 augustus 2019 17.00 uur worden ingediend. Het project moet starten op uiterlijk 2 januari 2020. De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 124.999 inclusief btw. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen.


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving