Ervaar jij als mkb’er knelpunten bij de ontwikkeling van je personeel?

De wereld verandert razendsnel: Verduurzaming, digitalisering, robotisering en internationalisering; al deze ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart. Deze ontwikkelingen kosten arbeidsplaatsen, maar leveren ook nieuwe plaatsen op. Dit vraagt alleen wel andere vaardigheden van medewerkers en vergt flexibiliteit en veerkracht. Zowel van ons als organisaties, als van de mensen met wie we werken. Als mkb-ondernemer ervaar je hierbij ongetwijfeld knelpunten. De overheid heeft hiervoor de subsidieregeling Mkb Idee in het leven geroepen.

Tegen welke knelpunten loop jij aan als mkb’er?

Als je innoveert, stuit je op vraagstukken die vooruitgang in de weg staan. Succesvolle ondernemers sporen hun knelpunten op, investeren in hun mensen en vernieuwen daarbij hun organisatie en werkprocessen. Tegen welke knelpunten loop jij als ondernemer aan in het ontwikkelen van jouw huidige of toekomstige personeel?

Subsidieregeling Mkb Idee

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onlangs de subsidieregeling Mkb Idee uitgeschreven (€7,5 mln voor 2019). Via deze regeling stimuleert de overheid mkb’ers om knelpunten rondom het investeren in scholing en ontwikkeling van menselijk kapitaal op te sporen en aan te pakken. De volgende investeringen komen in aanmerking voor de subsidie:

De subsidie is nadrukkelijk bedoeld om een mechanisme te bedenken, implementeren en uitvoeren om concrete belemmeringen in ontwikkeling van menselijk kapitaal weg te nemen. Het is nadrukkelijk geen opleidingsbudget, onderzoeksbudget of bedoeld voor lopende activiteiten.

Samen sta je sterker

De Mkb Idee subsidie is individueel aan te vragen door mkb’ers, maar ook door samenwerkingsverbanden. Samen sta je immers sterker. Heb jij als mkb’er een knelpunt dat je wilt oppakken met deze subsidieregeling? Wij horen dan graag van jou. Wellicht zijn er ook andere mkb’ers die tegen dezelfde problemen aanlopen en kunnen wij als branchevereniging ondersteunen in het aanpakken van de knelpunten, of partijen aan elkaar koppelen. Voorwaarde voor samenwerkingsverbanden is, dat minimaal 65% van de deelnemers aan het project mkb is. Een samenwerkingsverband bestaat uit maximaal acht partijen. Zie jij kansen om deel te nemen aan deze subsidieregeling? Stuur ons dan een e-mail.

Voorwaarden en subsidiebedragen

De subsidie richt zich op alle Nederlandse mkb. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Dit zijn alle redelijk gemaakte investeringen (in geld en tijd) die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het project. Aanvragen kunnen vanaf nu tot 27 augustus 2019 17.00 uur worden ingediend. Het project moet starten op uiterlijk 2 januari 2020. De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 124.999 inclusief btw. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy