Earth Overshoot Day – Wat doet de ICT-sector eraan?

Grote kans dat je het vandaag in het nieuws tegenkomt: het is Earth Overshoot Day. Vandaag hebben we wereldwijd meer van de natuur gebruikt dan ze in één jaar kan herstellen. Ieder jaar valt deze dag vroeger in het jaar en sowieso valt de dag in het Westen nóg vroeger. Wat doen we hier als Nederland ICT aan namens de digitale sector?

Inzetten op een circulaire economie

Samen met andere sectoren zetten wij ons in om in 2019 65% van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten te recyclen. Na 2019 willen we dit percentage nog verder verhogen, zodat we uiteindelijk in een circulaire economie terecht komen. Alle reeds gewonnen grondstoffen worden dan keer op keer hergebruikt, waardoor we de aarde minder belasten.

Als ICT-sector voldoen we al aan de wettelijke richtlijn; in 2018 hebben we maar liefst 12.100 ton CO2-uitstoot vermeden door recycling van ICT-apparatuur. Uiteraard blijven wij ons inzetten voor méér recycling. Dat doen we onder andere in samenwerking met Wecycle. Zo start er in oktober een campagne om consumenten te overtuigen meer apparaten – en dan met name mobiele telefoons – in te leveren.

Input leveren voor aan klimaatakkoord

De link tussen de circulaire agenda en de klimaatagenda wordt steeds relevanter; in het KlimaatAkkoord is opgenomen dat 10 productcategorieën in 2023 circulair zijn, waaronder ICT. Toen het kabinet eind vorig jaar het ontwerp klimaatakkoord presenteerde, gaven wij aan dat digitale technologie een belangrijke rol zou moeten spelen bij de uitvoering van al deze maatregelen om de energietransitie te versnellen. Inmiddels heeft het kabinet het voorstel KlimaatAkkoord aangeboden aan de Tweede Kamer. Ten opzichte van het ontwerp van eind vorig jaar is vooral bijgestuurd op de haalbaarheid en betaalbaarheid, op basis waarvan de vijf tafels zijn aangepast. Overigens benoemt de overheid haar voorbeeldrol om een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben. Bij deze klimaatneutrale inkoop van producten en diensten hoort uiteraard ook ICT.

Verduurzaming van en door ICT

Digitale oplossingen kunnen ervoor zorgen dat we efficiënter om kunnen gaan met de beschikbare resources. Dit heeft invloed op alle sectoren en op alle consumenten. Uiteraard zijn we als sector ook continu op zoek naar duurzamere manieren om onze sector draaiend te houden. We maken zoveel mogelijk gebruik van groene energie. Onlangs hebben we de campagne “Wattjemoetweten” ondersteund, waarbij we onze achterban opriepen om inzichtelijk te maken welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Deze informatieplicht Energiebesparing is per 1 juli actief, en op die datum hadden ruim 20.000 bedrijven zich gemeld. Heb je als organisatie nog niet doorgegeven welke maatregelen je neemt, doe dit dan alsnog.


Deel via:

Het laatste nieuws

Handige ‘wie doet wat’ kabinet-Schoof

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Politiek & wetgeving

Reminder! Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Bedrijven en instellingen investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven en instellingen precies daarin steken.
Opleiding & arbeidsmarkt

NLdigital reageert op Nederlandse NIS2-implementatiewet

NLdigital heeft een reactie verstuurd op de consultatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn.
Cybersecurity

Gezamenlijk persbericht: Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenen vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor...
Duurzaamheid

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity