Digitale geletterdheid in onderwijs: Studiereis Denemarken dag 2

René Speelman is namens de Werkgroep Onderwijs van Nederland ICT op studiereis naar Denemarken. Daar kijkt hij namens het bedrijfsleven met overheid en onderwijs samen welke lessen we van hun ervaringen kunnen leren. Vandaag doet hij verslag van de tweede dag:

We zijn te gast bij het University College in Kopenhagen, vergelijkbaar met onze Pedagogische Academie voor het basisonderwijs (pabo). In Denemarken hebben ze het Future Classroom Lab ingericht, een Europees initiatief. Daar kunnen kinderen ervaren hoe ze hun talent kunnen ontwikkelen in een digitale wereld. Maar het is niet alleen voor kinderen. Ook worden hier leerkrachten bijgeschoold, schoolmanagers geïnspireerd én digitale leermiddelen voor de zesenveertig pilotscholen ontwikkeld.

Tussen neus en lippen door komt er een mooi voorbeeld voorbij. Er wordt gebruik gemaakt van een klein device met een LED-schermpje dat je via je laptop of tablet kan programmeren (de Micro:bit) om een stemmachine te maken. Als je dit combineert in een les over de ontwikkeling van een democratie en het stemrecht integreer je de ontwikkeling van de digitale geletterdheid van kinderen met kennis van de maatschappij.

Het lab kent vier fysieke plaatsen die naadloos in elkaar overlopen. De eerste zone is om je idee te presenteren. Vervolgens schuif je op naar de ruimte waar je onderzoek kunt doen om daarna je idee te ontwikkelen, om tenslotte een eindversie te creëren. Iteratief ingericht met de nodige feedback momenten. Om het leereffect te vergroten is er ook een sloopzone, waar je bijvoorbeeld oude laptops of speelgoed uit elkaar kunt halen. In Nederland kennen we ook wel dit soort Ontdeklabs maar die zijn vooral voor kinderen.

Met de bril op van Nederland ICT heb ik gekeken op welke manier het IT-bedrijfsleven in het curriculum van digitale geletterdheid een rol kan spelen. Partijen als Google for Education, HP, Lego Education, Dell, Acer en Microsoft zijn al directe leveranciers. Maar als we het commerciële belang eraf halen, blijft er dan nog een belang over?

Dat digitale geletterdheid opgenomen moet worden in het curriculum is een open deur. Om je in deze wereld goed te ontwikkelen en je talenten optimaal te benutten is een grondige kennis van de digitale mogelijkheden en onmogelijkheden noodzakelijk. Als we nalaten kinderen op dit gebied te onderwijzen lopen we het risico dat er een kloof ontstaat. Kinderen met meer digitale kennis zouden later succesvoller kunnen zijn dan de kinderen met minder digitale kennis. Het besef van urgentie kan wat dat aangaat nog een stuk omhoog want haast is geboden. De IT-sector heeft als eerste hierin een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij brengen immers de IT op de markt en mogen ons verantwoordelijk voelen voor een goed gebruik. Daarnaast is het tekort op de IT-arbeidsmarkt al zichtbaar. We zijn erbij gebaat dat meer jongeren enthousiast worden voor het IT-vak. Het is een goede tweede reden om krachtig te participeren in het IT-onderwijs. Rendement op korte termijn is het grootst als we beginnen bij de pabo’s en vanuit de pabo’s in het primair onderwijs door het bijscholen van de bestaande leerkrachten en schoolbesturen. Daarna het voortgezet onderwijs. Wat mij betreft niet met pilots zoals in Denemarken maar vanuit een landelijke Digiforce geregisseerd, starten en bijstellen waar nodig.

Nederland ICT is actief betrokken bij het uitwerken van de Digitaliseringsagenda, daar hopen wij  de ‘Digiforce’ waar René Speelman zich voor uitspreekt in te helpen vormen. Onder leiding van bestuurslid Michiel van Vlimmeren komt de Werkgroep Onderwijs periodiek bij elkaar om concrete stappen te zetten voor een betere match tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het verhogen van de digitale geletterdheid in het onderwijs. Zo werd vorige week een arbeidsmarktonderzoek gepresenteerd, en bespreken we deze week de ervaringen van René in de werkgroepvergadering. Wil je ook bijdragen? Meld je dan voor deze werkgroep aan bij Jelmer Schreuder.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy