Digitale geletterdheid in onderwijs: Studiereis Denemarken dag 1

René Speelman is namens de Werkgroep Onderwijs van Nederland ICT op studiereis naar Denemarken. Daar kijkt hij namens het bedrijfsleven met overheid en onderwijs samen welke lessen we van hun ervaringen kunnen leren. Hij doet verslag van de eerste dag:

De laatste vernieuwing van het curriculum voor het onderwijs in Nederland dateert uit 2005. Inmiddels is er een generatie – die volledig met digitale middelen is opgegroeid – gepasseerd, maar in het curriculum is digitalisering nog niet geborgd. Nóg niet, want er wordt hard aan gewerkt om in 2022 zover te zijn. Ondertussen leren we van de ervaringen van anderen. Daarom mogen we nu een kijkje in de keuken nemen bij het Ministerie van Onderwijs in Denemarken. Alhoewel het onderwijs in Denemarken anders georganiseerd is, is de problematiek vergelijkbaar. Er is nauwelijks onderzoek naar het effect van digitale ontwikkelingen op het welzijn van kinderen. En er zijn grote verschillen in digitale vaardigheden bij zowel de leerlingen als de leerkrachten. Het succes van meer digitale vaardigheden bij leerlingen hangt te vaak af de ‘digipassie’ van de leerkracht. Net als in Nederland, moet ook hier wat gebeuren om leerlingen gereed te maken voor een leven in een maatschappij die vol zit met technologie. Ole Sejer Iversen, professor Child Computer Interaction van de Aarhus University is betrokken bij de digitaliseringsagenda in Denemarken. Hij bevestigt de urgentie om in actie te komen. Kinderen hebben bijvoorbeeld geen idee wat algoritmes doen. Sterker nog, ze hebben vaak geen idee wat de intentie van de auteur is. Om concrete stappen te nemen hebben ze in Denemarken in korte tijd vier competenties ontwikkeld die de leidraad zijn voor het digitaliseringscurriculum:

Op dit moment voeren de Denen bij 46 scholen een pilot uit. Bij de ene helft worden de competenties integraal aangeleerd, als onderdeel van de bestaande vakken. Bij de andere helft van de scholen worden de competenties als vakken apart ingeroosterd. De pilot is nog in volle gang. Het is dus nog niet duidelijk welke wijze het meest effectief is. Wat wij nu meenemen is dat er op heel veel fronten tegelijk gewerkt moet worden, iedereen moet digitaal vaardiger worden: de leerkrachten, de leerlingen, de politici en de schoolbesturen. Maar ook moet de discussie over ethiek gevoerd worden en moet er meer onderzoek gedaan worden om de resultaten van diverse initiatieven te kunnen evalueren. Of alles tegelijk aanpakken ook het meest effectief is, is nog onduidelijk. Wel werd duidelijk dat voor het behalen van de competenties en het creëren van een versnelling, een structurele samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven onontbeerlijk is.


Deel via:

Het laatste nieuws

Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Opleiding & arbeidsmarkt

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt