De sterke positie van onze digitale infrastructuur vraagt om blijvende aandacht

Nederland heeft een digitale infrastructuur waar we trots op mogen zijn. Maar deze toppositie staat ook onder druk. Zo blijkt uit de Staat van de Digitale Infrastructuur die minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Net als de minister ziet NLdigital dat de baten van digitalisering – en de digitale infrastructuur die daarvoor nodig is – te veel als vanzelfsprekend worden gezien.

Een robuuste digitale infrastructuur, waaronder telecombedrijven, internetknooppunten, zeekabels, datacentra en cloudaanbieders, is cruciaal voor het Nederlandse vestigings- en ondernemersklimaat. En een belangrijke randvoorwaarde voor het benutten van de maatschappelijke en economische kansen van nieuwe technologieën, zoals AI. Het is daarom goed dat er met de Staat van de Digitale Infrastructuur, op basis van onafhankelijke onderzoek door Ecorys, nu een goed gekwantificeerd beeld is van de omvang en footprint van de digitale infrastructuur in Nederland.

De stand van zaken

Het ministerie van EZK heeft voor het eerst onafhankelijk onderzoek gedaan naar de stand van zaken in Nederland. De inzichten? Internet voor consumenten en digitale toepassingen voor bedrijven zijn vrijwel altijd snel en onverstoord beschikbaar. De digitale infrastructuur draagt met 24,2 miljard euro jaarlijks fors bij aan onze economie en zorgt samen met toeleveranciers voor zo’n 200.000 banen. De bijdrage aan de digitalisering van andere bedrijfstakken en organisaties is nog veel groter.

De digitale infrastructuur neemt ondanks deze grote economische bijdrage, maar weinig fysieke ruimte in en heeft een beperkte footprint. De sector verbruikt – ondanks dat deze 24/7 in bedrijf is – bovendien minder dan 1% van alle energie.

Reactie NLdigital

Wij zijn blij dat het ministerie van EZK dit onderzoek heeft laten uitvoeren. Het is fijn dat de waarde en impact van de digitale infrastructuur goed in beeld is gebracht én tegelijkertijd in positief perspectief is geplaatst ten opzichte van andere sectoren. De digitale sector ontwikkelt zich razendsnel. Op technologisch vlak, en op maatschappelijke vlak. Daarom adviseren wij de digitale economie te blijven monitoren met behulp van het periodiek bijwerken van de Staat van de Digitale Infrastructuur.

Deze analyse vraagt bovendien om een visie en opvolging van het nieuwe kabinet. Het hebben van zo’n sterke positie is niet vanzelfsprekend en vereist een actieve samenwerking met de markt aan kennis, kansen en kaders voor de digitale economie en digitale infrastructuur.

Meer weten? Bekijk de infographic en publicatie Staat van Digitale Infrastructuur hieronder.


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving