Data Pro: AP geeft half jaar uitstel voor goedkeuring toezichthoudend orgaan

In 2017 heeft NLdigital samen met haar leden de Data Pro Code ontwikkeld: een concrete invulling van de eisen van de Avg. Deze gedragscode is in 2020 goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), met als voorwaarde dat we uiterlijk 27 augustus 2022 een geaccrediteerd, onafhankelijk, toezichthoudend orgaan hebben. De AP heeft ons hiervoor deze week een half jaar uitstel gegeven. De nieuwe deadline is 10 maart 2023.

Beoordeling door de AP

Voor de oprichting van het toezichthoudend orgaan zijn we een samenwerking aangegaan met SCOPE Europe. SCOPE Europe is in Europa al geaccrediteerd als toezichthoudend orgaan voor onder andere de EU Cloud CoC. De AP moet onze samenwerking met SCOPE Europe nog goedkeuren. SCOPE Europe volgt momenteel de procedures om een geaccrediteerd toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code te worden. We houden je op de hoogte!

Heb je vragen?

Heb je een vraag over dit bericht? Neem dan contact op met NLdigital via info@nldigital.nl. Wil je meer weten over SCOPE Europe? Kijk dan op https://scope-europe.eu.


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving