Column Lotte de Bruijn: ‘Twee trends voor 2020’

Vooruitblikken, ik doe niets liever. Het einde van het jaar is in zicht en dan vliegen de lijstjes met trends en voorspellingen voor 2020 je om de oren. Als ik lees wat er op technologisch vlak allemaal op ons afkomt, kan het me niet snel genoeg gaan. Edge computing, Wifi 6, extended reality, predictive medicine, natural language processing, AI-as-a-service: allemaal hele interessante ontwikkelingen met tal van mogelijkheden. Daar zal het dus niet aan liggen.

Wat mij persoonlijk het meeste bezighoudt, is hoe we gaan zorgen dat deze trends zo snel mogelijk worden omarmd door de eindgebruiker. En dan moet je naast de technologie zelf ook kijken naar de politiek en de samenleving. Bij NLdigital bewegen we continu tussen deze drie werelden. In dat complexe krachtenveld is het lastig om voorspellingen te doen. Maar laat ik toch twee bredere ontwikkelingen schetsen. Gartner noemt ‘transparency and traceability’ als een van de tien strategische trends voor 2020. Dat is een combinatie van privacy en ethiek. De Algemene verordening gegevensbescherming is inmiddels alweer 1,5 jaar van toepassing, maar op het gebied van compliancy en handhaving is het stof nog steeds aan het neerdalen. Dat zien we aan onze Data Pro Code, die dit jaar als eerste Avg-gedragscode (voorlopige) goedkeuring kreeg van de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder gaat niet over één nacht ijs. In de politiek zal het debat over transparantie rond algoritmes en de inzet van gezichtsherkenning in 2020 doorgaan. Dat is ook begrijpelijk, want de impact van deze technologieën is potentieel groot. Gelukkig zie ik bij veel bedrijven dat privacy en transparantie een integraal onderdeel worden van hun product development, strategie en zelfs verdienmodel. Voor het ene bedrijf zal dit makkelijker gaan dan voor het andere. Ik verwacht in 2020 in ieder geval steeds meer bedrijven die zich willen onderscheiden met hun kijk op privacy en ethiek. Het tekort aan technologisch talent in Nederland blijft urgent. Zowel binnen onze sector zelf als bij eindgebruikers en burgers. Ook volgend jaar zal dit tekort een rem zetten op de groei en activiteiten van bedrijven. Maar in bredere zin zal het ook de kloof vergroten tussen de voorhoede van digitalisering en een grote groep die niet mee kan komen, of zich niet aangesproken voelt. Het is in 2020 aan de politiek om eindelijk digitale geletterdheid te verankeren in het onderwijs. In de tussentijd nemen wij als bedrijfsleven onze verantwoordelijkheid om de kloof tussen tech en burger te dichten. Ik zie enerzijds mooie ontwikkelingen om technologie toegankelijker te maken voor een breed publiek. En anderzijds waanzinnige initiatieven om aan de bedrijfskant te werken aan meer diversiteit in teams, het omscholen van mensen en het enthousiasmeren van kinderen. Kortom: voor bedrijven die erin slagen goed in te spelen op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, wordt 2020 een heel mooi jaar! Deze column is in februari verschenen in ICT Magazine


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy