Column Lotte de Bruijn: ‘Prioriteitenlijstje’

Terwijl de samenleving langzaam haar weg zoekt uit de Coronacrisis, lijkt de economie weer op volle toeren te draaien. Een aantal sectoren – waaronder de onze – zit alweer op het niveau van vóór de crisis. Bedrijven zijn volop bezig met investeren en het zoeken naar nieuwe kansen. Is het dan weer volledig business as usual? Of heeft de Coronacrisis invloed op de strategische prioriteiten van bedrijven? 

Precies die vraag stelde ING een aantal C-level managers van grote bedrijven. Wat blijkt? Digitalisering staat na de crisis bovenaan het prioriteitenlijstje. Van de ondervraagde topmannen en vrouwen gaf 70 procent aan dat ze een versnelling in digitale innovatie voorzien. Met name de digitalisering van klantgerichte en interne processen staat hoog op de agenda. Op de langere termijn willen de topmanagers ook meer inzetten op het benutten van klantdata voor het verbeteren van hun productaanbod en marketing.

Over de invloed van Corona op digitalisering is al heel veel geschreven. Ook ik riep ruim een jaar geleden in deze column al enthousiast dat werken op afstand nu echt doorgebroken was. Maar of al die effecten op de lange termijn echt blijvend zijn, is natuurlijk afwachten. Wat dat betreft is het ING-onderzoek een positief signaal. Ik vind het daarbij belangrijk om onderscheid te maken tussen het digitaliseren van businessprocessen en een meer fundamentele digitale transformatie van het bedrijf. Uit het onderzoek van ING blijkt dat ook dat laatste op de agenda staat.

Dat is goed nieuws. NLdigital onderzoekt op dit moment samen met het Nationaal Register of digitalisering voldoende geborgd is in de boardroom. Uit onze nulmeting in 2019 bleek dat dit lang niet altijd het geval is. De houding van bestuurders was toch nog vaak: als die ‘jongens van IT’ maar zorgen dat alles werkt en er geen gekke dingen gebeuren, dan vind ik het best. Ik heb goede hoop dat we in onze nieuwe inventarisatie dat geluid veel minder horen.

Wie digitale transformatie als strategische prioriteit op de agenda zet, kijkt veel breder dan alleen de techniek. Het raakt aan je relatie met je medewerkers, je verdienmodel, je organisatievorm, de omgang met klanten en partners, je plek in de maatschappij. Ik kan digitalisering niet los zien van andere grote maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Wat dat betreft heb ik goed nieuws voor de topmanagers. Uit het ING-onderzoek blijkt namelijk ook dat duurzaamheid het andere grote strategische onderwerp is. En duurzaamheid en digitalisering gaan hand in hand. Virtualisatie, digital twins, slimme kantoren, duurzame datacenters, minder verspilling door slimmere inkoop, preventief onderhoud… Ik voorspel een enorme groei in manieren waarop digitale technologie gaat helpen om duurzaamheidsdoelen te halen. Dus een slimme bestuurder combineert de twee topprioriteiten en slaat twee vliegen in één klap.

Dit is een column van onze directeur Lotte de Bruijn en is verschenen in oktober 2021 in ICT Magazine


Deel via:

Het laatste nieuws

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving

Implementatie NIS2-richtlijn uitgesteld: dit betekent het voor jou

De Nederlandse overheid is niet op tijd klaar met de implementatie van de NIS2-richtlijn. Benieuwd wat dit voor jouw bedrijf betekent?
Cybersecurity