Column Lotte de Bruijn: ‘Prioriteitenlijstje’

Terwijl de samenleving langzaam haar weg zoekt uit de Coronacrisis, lijkt de economie weer op volle toeren te draaien. Een aantal sectoren – waaronder de onze – zit alweer op het niveau van vóór de crisis. Bedrijven zijn volop bezig met investeren en het zoeken naar nieuwe kansen. Is het dan weer volledig business as usual? Of heeft de Coronacrisis invloed op de strategische prioriteiten van bedrijven? 

Precies die vraag stelde ING een aantal C-level managers van grote bedrijven. Wat blijkt? Digitalisering staat na de crisis bovenaan het prioriteitenlijstje. Van de ondervraagde topmannen en vrouwen gaf 70 procent aan dat ze een versnelling in digitale innovatie voorzien. Met name de digitalisering van klantgerichte en interne processen staat hoog op de agenda. Op de langere termijn willen de topmanagers ook meer inzetten op het benutten van klantdata voor het verbeteren van hun productaanbod en marketing.

Over de invloed van Corona op digitalisering is al heel veel geschreven. Ook ik riep ruim een jaar geleden in deze column al enthousiast dat werken op afstand nu echt doorgebroken was. Maar of al die effecten op de lange termijn echt blijvend zijn, is natuurlijk afwachten. Wat dat betreft is het ING-onderzoek een positief signaal. Ik vind het daarbij belangrijk om onderscheid te maken tussen het digitaliseren van businessprocessen en een meer fundamentele digitale transformatie van het bedrijf. Uit het onderzoek van ING blijkt dat ook dat laatste op de agenda staat.

Dat is goed nieuws. NLdigital onderzoekt op dit moment samen met het Nationaal Register of digitalisering voldoende geborgd is in de boardroom. Uit onze nulmeting in 2019 bleek dat dit lang niet altijd het geval is. De houding van bestuurders was toch nog vaak: als die ‘jongens van IT’ maar zorgen dat alles werkt en er geen gekke dingen gebeuren, dan vind ik het best. Ik heb goede hoop dat we in onze nieuwe inventarisatie dat geluid veel minder horen.

Wie digitale transformatie als strategische prioriteit op de agenda zet, kijkt veel breder dan alleen de techniek. Het raakt aan je relatie met je medewerkers, je verdienmodel, je organisatievorm, de omgang met klanten en partners, je plek in de maatschappij. Ik kan digitalisering niet los zien van andere grote maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Wat dat betreft heb ik goed nieuws voor de topmanagers. Uit het ING-onderzoek blijkt namelijk ook dat duurzaamheid het andere grote strategische onderwerp is. En duurzaamheid en digitalisering gaan hand in hand. Virtualisatie, digital twins, slimme kantoren, duurzame datacenters, minder verspilling door slimmere inkoop, preventief onderhoud… Ik voorspel een enorme groei in manieren waarop digitale technologie gaat helpen om duurzaamheidsdoelen te halen. Dus een slimme bestuurder combineert de twee topprioriteiten en slaat twee vliegen in één klap.

Dit is een column van onze directeur Lotte de Bruijn en is verschenen in oktober 2021 in ICT Magazine


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy