Column Lotte de Bruijn: ‘Chefsache’

Shaping Europe’s Digital Future. Onder die titel heeft de Europese Commissie onlangs haar visie gepresenteerd op digitalisering in Europa. Lekker op tijd, hoor ik je denken. Het digitale tijdperk is er al, moeten we nu nog na gaan denken over een ‘Europe fit for the digital age’?

Het antwoord is: zeker! We kunnen mopperen op het tempo van de Brusselse beleidsmakers, maar laten we het van de positieve kant bekijken. De nieuwe Commissie heeft onder leiding van Ursula von der Leyen digitalisering benoemt tot ‘chefsache’. In Nederland worstelt de regering nog steeds met waar ze digitalisering moet beleggen. In Brussel weten ze het wel: bij de politieke top.

Wat heb je als Nederlandse ondernemer dan aan zo’n Europese visie? Is het niet allemaal hoog over beleidsjargon? Zeker, het is een document vol met grote lijnen en vergezichten. Maar dat hoort bij een visiedocument. De concrete uitwerking volgt de komende jaren. Maar het is verre van vrijblijvend. Om te beginnen zijn er vele miljarden mee gemoeid. Europa trekt 20 miljard uit om onderzoek en innovatie in AI te stimuleren. Het is wel de vraag of dat voldoende is. Onze Europese koepel DigitalEurope becijferde dat drie procent van het totale EU-budget naar digitalisering gaat. Om de grote ambities waar te maken moet dat eerder tien procent zijn. Dat geld kan uit andere potjes komen, zoals landbouw of duurzaamheid. Digitalisering draagt namelijk bij aan de beleidsdoelen op die terreinen. De investering betaalt zich ruimschoots terug in economische groei, innovatie en CO2-reductie.

Europa wil verder een leidende rol spelen in het maken van spelregels voor de digitale transformatie. Daar is op zich niets mis mee. Er is grote behoefte aan wettelijke kaders, ook bij bedrijven. Ik vraag me wel af of dit echt het kernpunt van de strategie moet zijn. Om mee te kunnen met de digitale grootmachten VS en China is meer nodig. Zoals een columnist fijntjes opmerkte: je wint de wedstrijd niet door scheidsrechter te worden. Gelukkig sluit het een het ander niet uit. Europa kan zowel de regels bepalen als het spel spelen. Het uitgangspunt daarbij is wat mij betreft het creëren van een gelijk speelveld. Goeie intenties kunnen nog wel eens averechts uitpakken. Recente Europese wetgeving als de Avg en de nieuwe richtlijn voor auteursrecht blijken in de praktijk vooral hordes op te werpen voor het mkb en niet het handjevol grote bedrijven waar ze voor bedoeld waren.

De komende jaren gaan we zien waar de miljarden terechtkomen en hoe de wettelijke kaders worden ingevuld. Voor dit moment blijft bij mij vooral de positieve toon van de EU visie hangen. In deze tijden van ‘techlash’ is het verleidelijk om mee te gaan in het doemdenken over technologie. Dat ze in Europa primair kiezen voor het positieve verhaal is een heel goed teken.

Deze column is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 2 van 2020. 


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy