Analyse Voorjaarsnota 2023

Het kabinet presenteerde onlangs de Voorjaarsnota 2023. Hierin staan de aanpassingen op de lopende begroting voor 2023 en vooruitblikken op de begrotingen voor komende jaren. Ons beleidsteam heeft de stukken doorgenomen voor een eerste beschouwing op de impact op de digitale sector. Directe verwijzingen naar onze sector zijn opvallend afwezig. Dat wil niet zeggen dat er geen zaken in staan die onze sector raken. We lichten er twee uit.

Eerst het algemene beeld. Wat direct opvalt is dat er geen wijzigingen zijn voor beleid dat te maken heeft met digitalisering. In 232 pagina’s komen de termen ‘digitaal’ en varianten daarvan slechts 9 keer voor. En de term ‘cyber’ helemaal niet. Aangezien het een Voorjaarsnota met bezuinigingen betreft, kunnen we dat deze keer ook als een goed teken zien. Uitgaven voor digitalisering blijven buiten schot. Van de overige onderwerpen willen we er graag twee uitlichten, vanwege hun potentiële impact op digitale bedrijven: de STAP-regeling en klimaatmaatregelen.

Streep door STAP

Het Kabinet zette, geheel onverwacht, een streep door de scholingssubsidie STAP. Dat is pijnlijk omdat deze regeling het belang van Leven Lang Ontwikkeling (LLO) voor een groot deel van werkend Nederland op de kaart heeft gezet. En natuurlijk: er was kritiek op de relevantie van sommige van de aangeboden opleidingen. Maar juist daarom had de minister van SZW in april in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat de regeling werd verbeterd. Bovendien zou er meer aandacht komen voor opleidingen die relevant zijn voor de kraptesectoren, waaronder ICT.

NLdigital vindt het schrappen van de STAP pijnlijk en onverstandig. De onderbouwing voor deze maatregel en – belangrijker nog – een visie op een alternatief voor het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen ontbreken. Het staat haaks op de eerdere ambities van het Kabinet en de adviezen van bijvoorbeeld de commissie Borstlap. Hierin wordt gesteld dat zonder structureel beleid voor leven lang ontwikkelen we de problemen op de arbeidsmarkt niet kunnen aanpakken. De STAP-regeling was het voornaamste onderdeel van het LLO-beleid van dit Kabinet. Door dit te schrappen stopt het Kabinet nu de facto met dit beleid.

Ook voor de leden van NLdigital die particulier opleiden en trainingen aanboden via de STAP-regeling is dit een klap. Ze hebben veel geïnvesteerd in de specifieke processen die nodig waren om trainingen via STAP aan te bieden en zijn nog in onzekerheid over hoe de STAP in 2023 wordt afgerond. Ook het UWV is bezorgd en weet nog niet waar ze aan toe is voor de rest van 2023.

Samen met onze leden partners zullen we vanzelfsprekend aandacht vragen voor deze problemen.

Aanvullend pakket klimaatmaatregelen

Tegelijk met de voorjaarsnota heeft het kabinet een aanvullend pakket klimaatmaatregelen gepresenteerd. Hiermee moet de ambitie uit het Coalitieakkoord van 60% CO2-reductie ten opzicht van 1990 weer in beeld komen. In de brief wordt op alle sectoren ingegaan en daarnaast zijn er sector overstijgende maatregelen. Omdat de ICT-sector beperkt direct CO2-uitstoot worden we niet specifiek genoemd. Maar diverse maatregelen zijn relevant voor onze sector:

Heb je vragen of opmerkingen over de STAP-regeling, klimaatmaatregelen of andere politieke ontwikkelingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! Wil  je niets missen van de ontwikkelingen in politiek Den Haag? Meld je dan aan voor onze Politieke Update!


Deel via:

Het laatste nieuws

Handige ‘wie doet wat’ kabinet-Schoof

Met de komst van het nieuwe kabinet-Schoof hebben we een uitgebreid overzicht samengesteld van alle bewindspersonen die van invloed zijn op de digitale sector. Dit overzicht omvat zowel staatssecretarissen als ministers, en is bedoeld als een gids om u te helpen navigeren door het landschap van digitale beleidsvorming en regelgeving.
Politiek & wetgeving

Reminder! Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Bedrijven en instellingen investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven en instellingen precies daarin steken.
Opleiding & arbeidsmarkt

NLdigital reageert op Nederlandse NIS2-implementatiewet

NLdigital heeft een reactie verstuurd op de consultatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn.
Cybersecurity

Gezamenlijk persbericht: Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenen vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor...
Duurzaamheid

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity