28 augustus 2023

Werkgroep Diversiteit en Inclusie: concrete stappen op weg naar verbetering

DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Werkgroep Diversiteit en Inclusie

In maart 2023 is de Taskforce Diversiteit & Inclusie van NLdigital gestart met de tweede editie van de Werkgroep D&I. Tijd voor een tussentijdse update!

Waarom een Werkgroep D&I

Momenteel is het aandeel vrouwen in de Nederlandse ICT-sector maar 19 procent, dit kan en moet beter! Met de werkgroep wil de taskforce bedrijven in de digitale sector helpen met het versnellen van genderdiversiteit. Naast gender besteden ze ook aandacht aan culturele diversiteit, leeftijd en inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de tweede editie van de Werkgroep D&I nemen de volgende bedrijven deel: Atos, Lepaya, Infotopics, KPN, OGD en Kyndryl.

Inclusieve werving en selectie

Eén van de onderwerpen die centraal stond tijdens de werkgroep bijeenkomsten was inclusieve werving en selectie. Als je op zoek bent naar nieuw en divers IT-talent, dan moet je het proces van werving en selectie ook zo inclusief mogelijk maken. Denk aan de onbewuste voordoordelen die je hebt, waardoor niet iedereen een gelijke kans krijgt. Maar ook HR-beleid en vacatureteksten verdienen hierbij aandacht. Tip van de spreker was bijvoorbeeld om je vacatures aan te passen naar 32 tot 40 uur (i.p.v. 40 uur). Dit draagt bij aan meer flexibiliteit voor mensen die parttime werken en geeft minder de indruk dat het altijd maar fulltime moet zijn.

Inclusief leiderschap

Een authentieke en inclusieve leider zijn is nodig, maar wat houdt dat precies in? Volgens Bas van der Veldt, CEO van AFAS Software en één van de sprekers tijdens de werkgroep (we waren te gast op het hoofdkantoor van AFAS), begint inclusief leiderschap met het durven voeren van ongemakkelijke gesprekken. Ook is het volgens hem belangrijk om open te zijn over tegenslagen en successen van het aanpassen van seksisme, vooroordelen, discriminatie en het doorbreken van het old boys network. Want dezelfde soort mensen op dezelfde posities, die telkens dezelfde soort mensen aannemen, werkt niet. Dan ben je volgens Van de Veldt op een gegeven moment niet meer relevant.

Meetbare D&I-doelen

Om diversiteit en inclusie binnen je organisatie te versnellen is het van essentieel belang je D&I-doelen meetbaar te maken door middel van data. Hoewel de techsector sterk afhankelijk is van data, werkt momenteel slechts 20 procent van de managers met meetbare D&I-doelen, en worden zij nauwelijks beoordeeld op de behaalde resultaten. Terwijl harde cijfers een belangrijke tool zijn om management te overtuigen of om weerstand om te buigen. Tijdens de vierde werkgroep deelt Emily Glastra, voorzitter van NLdigital, managing director van T-Systems NL en rolmodel, haar ervaringen als leidinggevende in de techwereld. Ze benadrukt dat het creëren van een open en respectvolle bedrijfscultuur (waar mensen zichzelf durven en kunnen zijn), ondersteund door data, essentieel is voor de toekomst.

Inschrijven voor deze werkgroep is niet meer mogelijk, maar heb je interesse in een eventuele volgende editie van de Werkgroep Diversiteit & Inclusie, laat dat dan hier weten, dan brengen we je op de hoogte als het zover is.

Over de Taskforce Diversiteit & Inclusie

De Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) is een samenwerking en initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NLdigital. Vier jaar lang gaat de Taskforce D&I aan de slag om doelstellingen te bepalen en concrete acties te formuleren die leiden tot een meer diverse en inclusieve digitale sector.