1 maart 2019

Werken er bij jouw bedrijf internationale IT’ers die in Nederland hebben gestudeerd?

De personeelstekorten in de ICT-sector in Nederland zijn groot. Veel organisaties trekken om deze reden internationale kenniswerkers aan. Maar hoe zorgen wij ervoor dat deze internationale kenniswerkers en internationale studenten in de Nederlandse ICT-sector blijven werken? Werken er bij jouw bedrijf internationale IT-studenten die in Nederland een IT-bachelor of master hebben behaald? Dan horen we graag van je.

Personeelstekorten in IT: een steeds groter wordend probleem

In 2017 waren er ruim 53.000 ICT-vacatures, waarvan 50% moeilijk vervulbaar. Bij maar liefst 42% van werkgevers in de ICT leidt dit tot belemmeringen in de bedrijfsvoering. Een bijkomend probleem voor Nederland is de grote behoefte aan ICT-docenten.

Hoe kunnen we als sector een antwoord geven op dit steeds groter wordende probleem? Een van de oplossingen is het aantrekken en behouden van internationale kenniswerkers en internationaal ICT-talent dat in Nederland studeert. Het aantal ICT-opleidingen en internationale studenten in die opleidingen is de afgelopen jaren immers flink toegenomen. Echter, het merendeel van deze studenten trekt na de studie weer snel uit Nederland weg. Waarom is dat?

We gaan graag met jou in gesprek

Vanuit allerlei kanten wordt op dit moment input verzameld om antwoord te kunnen geven op deze vraag.

Werkt jou bedrijf met internationale IT-studenten? Graag horen we ook jouw ervaringen in het werken met deze talenten.

Mail of bel naar Else van Nieuwkerk via else.van.nieuwkerk@nederlandict.nl of 0348 – 49 36 36.

Betrokken partijen

VSNU (initiator), Vereniging Hogescholen, Ministerie Economische Zaken, Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nuffic, Talent Coalition, Nederland ICT.