15 december 2020

Wat betekent de nieuwe lockdown voor ICT-bedrijven?

Gisteravond kondigde premier Rutte aan dat Nederland de komende vijf weken op slot gaat. Voor bedrijven en hun werknemers blijven dezelfde adviezen gelden. Werk thuis tenzij dit echt niet anders kan.

Met de nieuw aangekondigde lockdown vraagt NLdigital wederom aandacht voor het ongehinderd kunnen doorwerken van de digitale sector. Sinds maart staan onze leden al continu klaar om het fysieke leven zo goed mogelijk door te laten gaan op digitale wijze. Met deze nieuwe lockdown zal de behoefte en onmisbaarheid van de digitale diensten weer onverminderd hoog zijn.

Is ICT een cruciale beroepsgroep?

Het korte antwoord is: nee, niet alle ICT’ers vallen onder de cruciale beroepsgroepen. Maar ICT is wél een onmisbare ondersteunende functie voor andere cruciale beroepsgroepen. In maart was dit nog niet expliciet duidelijk. We hebben toen om opheldering gevraagd en nu wordt ICT wel genoemd.

Net als tijdens de slimme lockdown van dit voorjaar, betekent dit dat ICT’ers die onmisbaar zijn voor processen in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of de voedselketen, beroep kunnen doen op de basisschool of de kinderopvang.

Wat vindt NLdigital?

De ICT- toeleveranciers van vitale processen of cruciale beroepsgroepen moeten hun werk, ook tijdens deze lockdown, kunnen blijven doen. Immers voor de uitlevering van hardware, onderhoud, het verhelpen van problemen en service moeten de monteurs en andere digitale dienstverleners goed en snel kunnen bewegen. We hebben tot nu toe geen berichten gehoord over verdere beperkingen voor de sector. Mocht dit veranderen dan berichten we hier over.

Wat kan ik verder doen?

Als werkgever ben je verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. NLdigital heeft een Handleiding Veilige Kantooromgeving voor de digitale sector opgesteld. Leden kunnen die downloaden in het ledenportal.

NLdigital houdt de berichtgeving in de gaten. Heb je vragen neem dan contact met ons op.