31 januari 2022

Veranderingen in de wet vanaf 1 januari. Ondernemers opgelet!

HRM, REGELGEVING
Veranderingen in de wet voor ondernemers

Wat is er allemaal veranderd voor ondernemers in de wet vanaf 1 januari? We hebben de wijzigingen voor je op een rij gezet:

Woonadres afgeschermd in handelsregister

Woonadressen van ondernemers en bestuurders kun je niet zomaar meer zien in het Handelsregister. Alleen overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben kunnen de adressen nog vinden.

Bijtelling elektrische auto omhoog

Gebruik je de auto van de zaak ook privé? Dan moet je voor het privégebruik een bedrag bij de winst optellen, de bijtelling. De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak is in 2022 gestegen van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Is deze waarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet elektrische auto’s, namelijk: 22%.

Groter deel winst onder lage Vennootschapsbelasting Tarief (vpb-tarief)

Door verandering in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting worden lagere winsten vanaf dit jaar minder belast bij besloten – en naamloze vennootschappen. Hierdoor valt een groter deel van de winst onder het lage vpb-tarief. De grens was 245.000 euro en is nu 395.000 euro. Deze eerste schijf wordt met 15% belast, daarboven blijft het tarief 25%.

Zelfstandigenaftrek daalt

De zelfstandigenaftrek daalt met 360 euro: van 6.670 euro naar 6.310 euro. De aftrek gaat tot 2036 elk jaar stap voor stap omlaag, waardoor je steeds minder belastingvoordeel hebt. Heb je een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan kan je gebruikmaken van zelfstandigenaftrek als je minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan je eigen zaak én je inkomsten vallen onder winst uit onderneming.

Belastingvrijstelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS)

Heb je subsidie gekregen om je vaste lasten te betalen tijdens de Coronacrisis? Vanaf 1 januari 2022 zijn subsidies die jij in 2021 hebt gekregen, vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog

Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mag je een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Je betaalt dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting. MIA is een aanvulling op de reguliere afschrijving.

De hoogte van de milieu-investeringsaftrek is afhankelijk van de categorie waarin het bedrijfsmiddel is ingedeeld. De MIA kent drie percentages die op 1 januari 2022 zijn verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Met een hogere korting worden milieuvriendelijke investeringen aantrekkelijker.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Heb je personeel? Op 1 januari 2022 is de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) vergroot. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en geldt daarom voor de vrije ruimte van kalenderjaar 2021. De vrije ruimte voor de eerste 400.000 euro van de loonsom wordt verhoogd van 1,7% naar 3%.

Met de werkkostenregeling kan je een deel van het totale fiscale loon van je werknemers gebruiken voor vergoedingen. Dit deel heet de vrije ruimte. Je kunt de WKR gebruiken voor bijvoorbeeld reiskosten, telefoons of computers voor je werknemers.

Thuiswerkvergoeding maximaal 2 euro per dag onbelast

Door de Coronacrisis werken veel mensen thuis. Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om ook na de crisis (deels) thuis te blijven werken. Het kabinet introduceert daarvoor per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal 2 euro per dag. Dit houdt in dat je geen loonheffing hoeft in te houden op de thuiswerkvergoeding. De vergoeding geldt ook wanneer je werknemer een deel van de dag thuiswerkt.

STAP-budget vervangt aftrek studiekosten

Individuen

Als je werkt of werk zoekt, dan kan je vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) aanvragen van maximaal 1000 euro voor scholing en ontwikkeling. Je kan deze subsidie gebruiken om een training, cursus of opleiding te volgen om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Erg interessant voor onze sector en voor kleinschalige bijscholingsprojecten.