11 april 2023

Update SZW toekomstbestendige arbeidsmarkt

ARBEIDSMARKT, HRM
Brief minister voortgang arbeidsmarkt

Vorig jaar heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief (Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt) gestuurd naar de Tweede Kamer met daarin haar plannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Er is nu een ‘voortgangsbrief uitwerking arbeidsmarktpakket‘ van de minister waarin een vervolg wordt gegeven aan de plannen. 

Aangekondigde maatregelen

De intentie is om mensen in flexibele contracten meer zekerheid te geven over hun inkomen en rooster. Verder moet schijnzelfstandigheid worden teruggedrongen. Daarnaast worden ondernemingen en werkenden geholpen om wendbaarder te zijn. Werkgeverschap moet aantrekkelijk blijven en ondernemingen moeten in staat zijn om te anticiperen op veranderende omstandigheden.

In de brief worden de ambities rondom de hervorming van de arbeidsmarkt (op hoofdlijnen) als volgt weergegeven:

  • Werkenden en werkgevenden geven hun arbeidsrelatie binnen de wettelijke kaders vorm op basis van de aard en inrichting van het werk en persoonlijke voorkeuren.
  • Werkenden in flexibele contracten krijgen meer zekerheid.
  • De verplichtingen van kleinere ondernemingen voor langdurig zieken worden teruggedrongen.
  • Bedrijven kunnen bij calamiteiten en crises hun werknemers aan zich blijven binden.
  • Schijnzelfstandigheid wordt verminderd.
  • Een leven lang ontwikkelen en van-werk-naar-werk worden gestimuleerd.

Factsheet

VNO-NCW en MKB Nederland hebben de genoemde maatregelen uit de voortgangsbrief samengevat in een factsheet.

De voortgangsbrief van de minister aan de Tweede Kamer lees je hier.