13 juni 2023

Taaleis hoger onderwijs dreigt tekort aan IT’ers verder te vergroten

ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS, POLITIEK
Omscholing

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Media heeft aangekondigd dat er een Nederlandse taaleis moet komen voor internationale studenten en docenten in het hoger onderwijs. Hij wil dit om de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten te vergroten. Dit voorstel wordt aanstaande donderdag (15 juni) besproken in het commissiedebat van de commissie Onderwijs, Cultuur en Media. Wij zien dit voorstel als een grote misstap die het tekort aan ICT’ers nog meer zal vergroten. Daarom hebben wij samen met een aantal mede-ondertekenaars uit de ICT-sector een brief gestuurd aan de betrokken Kamerleden.

 

In de brief leggen we uit dat de ICT-sector al gebukt gaat onder een hevig arbeidstekort en dat dit mede komt door een tekort aan ICT-docenten in het hoger onderwijs. Volgens een schatting van het ICT Research Platform Netherlands is zelfs de helft van het aantal universitaire ICT-docenten internationaal. Gezien de gespannen arbeidsmarkt en de internationale mogelijkheden zullen die docenten voor een baan elders kiezen en gaan zij dus verloren voor Nederland. Een Nederlandse taaleis zal dan ook ernstige gevolgen hebben voor de digitale transitie van Nederland, omdat we nog meer beperkt worden in het opleiden van voldoende ICT’ers. Bovendien blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat ‘over het algemeen internationalisering geen gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten uit Nederland’, wat de Nederlandse taaleis ongegrond maakt.

Maatwerk voor kraptesectoren

De minister geeft aan in zijn brief wel aan dat er ‘maatwerk’ geleverd moet worden met het invoeren van de Nederlandse taal-eis voor opleidingen in kraptesectoren, zoals de ICT. Wij pleiten echter voor duidelijkheid dat die eis er expliciet niet komt voor ICT-opleidingen. We kunnen het ons namelijk niet veroorloven ook maar één talent te verliezen voor de ICT-sector, want het zijn juist de maatschappelijke sectoren die een schreeuwend tekort hebben aan ICT’ers. We hopen dan ook op de juiste uitkomst van het commissiedebat.