21 maart 2019

Subsidiekans voor innovatieve lidbedrijven!

INNOVATIE

Nieuwe technologische ontwikkelingen zoals Artificiële Intelligentie, Internet of Things, Big Data en Blockchain hebben grote invloed op digitale agenda’s. Maar hoe kan op een transparante en verantwoorde wijze rekening worden gehouden met waarden als privacy, veiligheid en democratie bij het ontwerpen en inzetten van nieuwe systemen, toepassingen, modellen en protocollen? Om deze vraag te beantwoorden heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in samenwerking met de overheid een nieuw onderzoeksprogramma opgezet met een budget van ruim drie miljoen euro. Vrijdagochtend 12 april 2019 vindt er een bijeenkomst plaats voor geïnteresseerde bedrijven in Den Haag.

Subsidie

Dit onderzoeksprogramma is opgezet in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag en de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie & Veiligheid: ‘Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld’. Dit programma valt onder het grotere NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren, waarin onderzoek wordt gedaan naar de maatschappelijke en ethische aspecten van nieuwe technologieën. Er zijn vier innovatiethema’s waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  • Nieuwe digitale technologie in de moderne rechtsstaat
  • Privacy en mensenrechten in nieuwe digitale netwerken
  • Big data science voor een democratische publieke ruimte
  • Complexiteit als gevolg van hyper-connectiviteit voor publieke en private actoren

Vraag aan het bedrijfsleven

Het budget van dit nieuwe programma is ruim 3 miljoen euro. Dat betekent dat er vier onderzoeksprojecten met een omvang van maximaal 750.000 euro van start kunnen gaan. Private partijen kunnen bij een project aansluiten door (gezamenlijk) minimaal 10% van de totale kosten van dat project bij te dragen (in kind en/of in cash).

Door te investeren in een project krijgen bedrijven en andere partners de kans om als eerste de opgedane kennis te gebruiken. Om dat te stimuleren, maken alle partijen die zijn betrokken bij een van deze projecten deel uit van de valorisatiecommissie. Samen wisselen zij ideeën uit over de voortgang van het onderzoek en mogelijkheden voor valorisatie.

Bijeenkomst

Op vrijdag 12 april van 9.30 – 12.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur, afsluiting met lunch) komen de initiatiefnemende partijen en wetenschappers die momenteel aan onderzoeksvoorstellen schrijven samen in Den Haag. Heeft je bedrijf interesse in de thema’s van dit onderzoeksprogramma? Dan nodigen we je van harte uit voor deze bijeenkomst bij The Humanity Hub in Den Haag. Je kunt daar zicht krijgen op je mogelijke bijdrage aan de onderzoeksprojecten die in de maak zijn en kennismaken met de wetenschappers erachter.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar mvi@nwo.nl. Vermeld daarin je naam, organisatie, contactgegevens en eventuele dieetwensen. Laat ook even weten naar welke van de vier thema’s je interesse uit gaat.

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Sander Klaasse.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd