2 april 2020

Stichting ICT Milieu helpt leerlingen MBO Amersfoort met refurbished laptops

DUURZAAMHEID

Veel leerlingen in Nederland kunnen op dit moment geen onderwijs volgen omdat zij thuis niet beschikken over een laptop. Om hen versneld te helpen, stelt Stichting ICT Milieu op korte termijn in totaal 100 refurbished laptops beschikbaar. De laptops zijn afkomstig van het Wecycle Service Center Road2Work in Ede. Dit re-integratiebedrijf heeft op verzoek van Stichting ICT Milieu sinds vorige week het opknaptempo van oude laptops fors opgeschroefd. De eerste batch van 16 laptops is vandaag gedoneerd aan leerlingen van MBO Amersfoort.

ICT Milieu heeft gezocht naar een manier waarop zij vanuit de bestaande samenwerking met Road2Work de grootste impact kon maken. Dat bleek te zijn door een grote levering afgedankte laptops uit het bedrijfsleven in één keer te refurbishen. “‘Onze donatie helpt dus twee kanten op”, aldus Jeroen van der Tang van ICT Milieu. “De re-integranten doen waardevolle ervaring op in de sortering, demontage en hergebruik van elektrische apparaten, afkomstig van bij Wecycle aangesloten milieustraten, inzamelpartners en bedrijven. Dat vergroot hun kans op het vinden van een reguliere baan. En dankzij dit initiatief kunnen wij een bescheiden bijdrage leveren aan het gebrek aan laptops in het onderwijs.”

Binnen twee dagen nadat de scholen dicht moesten in de strijd tegen Corona (Covid-19), heeft 88% van de scholen al afstandsonderwijs geregeld. Toch zijn er ook zorgen: er is een groot verschil tussen de kwaliteit van thuisonderwijs per school en gezin en de ad-hoc oplossingen vergroten kansenongelijkheid van kinderen. Vanuit de digitale sector wordt op dit moment hard gewerkt om op korte termijn iedereen van de goede leermiddelen en verbindingen te voorzien.

Anton Wolzak, docent op MBO Amersfoort, is erg blij met het aanbod van ICT Milieu en de samenwerkende inzamel- en recyclingpartners. “Niet alle leerlingen van de entree-voor-anderstaligen-opleiding op het MBO-college beschikten over laptops. Daardoor was het voor hen onmogelijk om, nu de scholen gesloten zijn, thuis onderwijs te volgen. Nu kunnen onze entree-studenten hun onderwijs blijven volgen en juist voor deze kwetsbare groep is dat van het grootste belang”, aldus Wolzak.

Als sector een steentje bijdragen

Van der Tang: “Zodra bekend werd dat scholen gingen sluiten vanwege het Coronavirus, zijn wij in gesprek gegaan met onze achterban om te bekijken welke rol wij konden spelen als ICT-sector. Al snel bleek een groot probleem te liggen bij het aantal beschikbare laptops. Het is mooi om te zien dat veel ICT-bedrijven versneld een hand uitsteken en apparatuur beschikbaar stellen. Wij dragen daar als ICT Milieu graag aan bij.”

In totaal doneert Stichting ICT Milieu 100 laptops. De donatie aan MBO Amersfoort betreft de eerste 16 daarvan. ICT Milieu is momenteel in gesprek met diverse partijen om ook de overige laptops een goede bestemming te geven.