5 oktober 2022

Rapportage ICT Markttoets ProRail beschikbaar

SAMENWERKING MET DE OVERHEID
ICT Markttoets

We organiseerden op dinsdag 6 september 2022 in opdracht van ProRail een ICT Markttoets over de vervanging van het ITSM-systeem. De eindrapportage met hierin de adviezen van de markt is vanaf nu beschikbaar.

Aanleiding

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen.

De huidige ITSM-applicatie Marval wordt al meer dan tien jaar gebruikt en moet worden vernieuwd. Marval heeft niet voldoende marktaandeel in Nederland om makkelijk kennis en expertise in te kopen en kent ook geen integraties met andere standaard oplossingen, waardoor het maken en onderhouden van specifieke integraties drukt op de beschikbare FTE-uren.

De nieuw aan te schaffen ITSM-oplossing moet dus voorzieningen hebben om de verschillende applicaties met elkaar te kunnen laten samenwerken.

Via een ICT Markttoets heeft ProRail inzichten en feedback opgehaald van bedrijven die zulke systemen leveren en ontwikkelen.

Vragen aan de markt

De volgende vragen (voor een uitwerking van de vragen zie de rapportage) zijn aan de marktpartijen voorgelegd tijdens de ICT Markttoets:

  • Scope van de af te nemen diensten en/of producten
  • In wat voor concepten (licentie modellen) worden deze diensten en producten aangeboden?
  • Welke strategie kan het beste gevolgd worden voor het aanbesteden van een ISTM-tool?

Conclusies en aanbevelingen

Adviezen die zijn gegeven en voortvloeien uit de discussies zijn onder anders om de gebruiker centraal te stellen, het probleem te formuleren en niet je oplossing, te focussen op verandermanagement, duidelijke prioriteiten te stellen en ook in gesprek te gaan met vergelijkbare organisaties die onlangs hun ITSM-systeem hebben vervangen.

Reactie opdrachtgever

In een eerste reactie geven de vertegenwoordigers van ProRail aan dat de toets veel nieuwe inzichten oplevert voor het verwervingstraject van de nieuwe ITSM-tool. Een aantal hiervan zijn makkelijk uit te voeren. Hierbij wordt gedacht aan de ‘use cases’ en een goede probleembeschrijving als startpunt van de uitvraag.

Dankzij de ICT Markttoets heb ik in één middag meer nieuwe inzichten opgedaan dan in de maanden die er hiervoor aan dit project besteed zijn.

ProRail geeft aan dat deze ICT Markttoets ertoe leidt dat valkuilen in het verwervingstraject eerder herkend of zelfs helemaal omzeild kunnen worden en de ICT Markttoets wordt daarom als zeer waardevol ervaren.