13 februari 2019

Rapportage derde ICT Markttoets voor de Omgevingswet gepubliceerd

SAMENWERKING MET DE OVERHEID
ICT Markttoets Omgevingswet

Op 22 januari vond alweer de derde ICT Markttoets voor de Omgevingswet plaats. Deze strategische ICT Markttoets richtte zich op directeuren van marktpartijen die softwareproducten aanbieden op onderdelen van de Omgevingswet: Ruimtelijke plannen, VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) of Toepasbare regels. De rapportage is vanaf nu te downloaden.

Vragen aan de markt

Tijdens de ICT Markttoets voerden marktpartijen met elkaar de dialoog over de ontwikkelingen rondom het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Vertegenwoordigers van DSO en VNG waren aanwezig om vragen te beantwoorden en vooral te luisteren. De marktpartijen spraken over twee hoofdvragen:

  • De aanpassing van diensten en producten van ICT-leveranciers voor 1 januari 2021;
  • De gewenste ondersteuning vanuit de betrokken overheden tot 1 januari 2021.

Mening van de markt

De leveranciers wisselden aan twee tafels van gedachten over hun ervaringen, knelpunten en wensen. Er werd ook vooruitgeblikt op de implementatie. Als positieve terugkoppeling noemde men onder meer de verbeterde ondersteuning, de korte lijnen met het programma en de toename van het enthousiasme bij overheden om met DSO aan de slag te gaan. Uiteraard is er ook een aantal aandachtspunten. Denk hierbij aan de noodzaak van goede (keten)regie, het zorgen voor een urgentiegevoel bij alle overheden, concretisering door afstemming over aanbestedingen en het bieden van handreikingen en de behoefte aan heldere transitiescenario’s.

Rapportage

Meer weten? Download dan de volledige rapportage van deze bijeenkomst.