21 september 2021

Prinsjesdag 2021: stilstand is achteruitgang, zeker tijdens grote transities

POLITIEK
Miljoenennota

We zitten midden in een versnellende digitale transitie, maar in Den Haag valt het stil zolang er geen nieuw kabinet wordt gevormd. Ons algemene beeld van Prinsjesdag 2021 is een gebrek aan vooruitgang. Hoe lang moet het onderwijs nog wachten op digitale geletterdheid? Hoe lang moeten projecten in de digitale sector voor connectiviteit, arbeidsmarkt en duurzaamheid nog wachten op financiering? Hoe lang moeten de Autoriteit Persoonsgegevens en het Digital Trust Center nog wachten op voldoende financiering om hun werk goed te doen?

Europees herstelfonds blijft ongebruikt

Europa stelde enkele voorwaarden aan de inzet van het Europese herstelfonds (RRF). Maar Nederland kan hier, vanwege de demissionaire status van het Kabinet, nog niet aan voldoen. Daarom blijft er geld op de plank liggen dat bedoeld is en nodig zal zijn voor het opvangen van de langetermijneffecten van corona. Wij hebben met vele partners en ministeries gewerkt aan voorstellen om heel Nederland aangesloten te krijgen op het internet, om mensen wiens beroep verdwijnt om- en bij te scholen voor de ict-arbeidsmarkt en om grote slagen te maken in het verduurzamen van onze sector. Al deze projecten blijven op de plank zolang er geen daadkracht komt vanuit de politiek om de noodzakelijke maatregelen te nemen en dit geld beschikbaar te stellen.

Maar er zijn ook lichtpuntjes

NLdigital is blij te lezen dat het maatschappelijk belang van cybersecurity steeds hoger op de agenda komt. De koning noemde dit nog specifiek in de troonrede. In de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zien we ook gelukkig het belang van de digitale economie vastgesteld:

“De veerkracht van de Nederlandse economie was onder andere te danken aan een al relatief ver gedigitaliseerde economie en samenleving. Deze lange termijn trend van digitalisering is bovendien als gevolg van de pandemie in een verdere versnelling geraakt.”
– Economische Zaken en Klimaat Rijksbegroting 2022, pagina 16

EZK vult dit verder in met de broodnodige aandacht voor onder andere digitale infrastructuur, de verdere uitrol van 5G en cybersecurity. Ook reserveert het ministerie 300 miljoen voor mogelijke deelname aan Europese innovatieprogramma’s op het gebied van cloud en chips. In de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zien we weinig nieuwe speerpunten, maar vooral voortzetting van het beleid. Wel is er bijvoorbeeld aandacht voor encryptie en wordt er een Nationale Cryptostrategie aangekondigd.

En er is nog meer

Komende dagen bestuderen we alle details in de verschillende begrotingen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rondom onderwijs, digitale overheid, data, klimaat en cybersecurity. Daarover volgende week meer.

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen van onze updates op het gebied van politiek & opinie? Meld je dan aan voor onze mailings, of – als je lid bent – pas je voorkeuren aan in het ledenportal.

Meld je aan