16 juni 2023

Percentage vrouwen in Nederlandse tech-sector zakt onder Europees gemiddelde

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Het percentage vrouwen in technische functies in de Nederlandse digitale sector is in 2023 gedaald naar 19 procent. In 2022 was het nog 21%. Nederland scoort hiermee drie procent onder het Europese gemiddelde. Dit blijkt uit de Dutch D&I in Digital Benchmark 2023, die vandaag op TNW Conference is gepresenteerd.

De D&I in Digital Benchmark brengt voor het tweede jaar op rij de diversiteit in de Nederlandse digitale sector in kaart. De benchmark is een initiatief van Diversity Hero, onze Taskforce Diversiteit & Inclusie en Techleap.nl in samenwerking met Booking.com en het ministerie EZK.

 

Een wake-up call voor onze sector

De data uit de D&I benchmark is een wake-up call voor de digitale sector in Nederland. Waar andere Europese landen als Finland het vrouwelijk potentieel juist benutten (meer dan een kwart van de technische werknemers in de IT is daar vrouw), laten veel Nederlandse indicatoren een haperende of zelfs neerwaartse ontwikkeling zien. Ondertussen is sprake van enorme personeelstekorten en binnenkort komt er nieuwe Europese D&I-regelgeving aan. Er is dus behoefte aan divers en frist talent en de maatschappelijke roep om meer diversiteit is groter dan ooit.

Toch heeft nog bijna de helft (42.3% ) van de Nederlandse techbedrijven geen enkele concrete stap genomen op dit onderwerp, blijkt uit de nieuwste cijfers van de benchmark. Ook op het gebied van culturele inclusie is nog veel te doen: op gemiddeld driekwart van de leiderschapsposities zit iemand van Nederlandse komaf. In medewerkersonderzoeken ontbreekt vaak (72%) een evaluatie over inclusie en of medewerkers zich gerespecteerd en veilig voelen op de werkvloer.

D&I data toont belang van diverse en inclusieve teams

De data laat zien dat de Nederlandse sector haar D&I-ambities moet opschroeven naar het niveau van andere leidende Europese landen om internationaal relevant te blijven. De benchmark geeft aan op welke onderdelen bedrijven concrete maatregelen kunnen invoeren zodat Nederlandse haar rol als innovatieve en relevante techsector in Europa herpakt.

NLdigital is twee jaar geleden samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Taskforce D&I gestart om diversiteit en inclusie in onze sector te bevorderen. Een belangrijk speerpunt van de taskforce is het verzamelen van meer data over D&I in onze sector. Want om het probleem goed aan te pakken is meetbare impact op D&I-doelen nodig. Er is nog nauwelijks data beschikbaar over de inzet van bedrijven op diversiteit en inclusie, waardoor het moeilijk is om te sturen op effectieve interventies.

Net als in het eerste jaar van de benchmark, bleken niet alle Nederlandse digitale bedrijven bereid om cijfers over D&I te delen. Sommige bedrijven beriepen zich op juridische beperkingen. Andere bleken nog geen D&I-cijfers te meten, of niet te weten hoe dat moet. De jaarlijkse Dutch D&I in Digital Benchmark moet dan ook gezien worden als een beweging. Hoe meer bedrijven zich aansluiten, cijfers delen, van elkaar leren en best practices uitwisselen, hoe effectiever de Nederlandse tech sector haar D&I-ambities kan vebeteren en versnellen. Want nu de data er is – is het tijd voor actie.