19 april 2022

NLdigital vraagt samen met DDA aandacht voor maatschappelijk belang datacenters

DUURZAAMHEID, SAMENWERKING MET DE OVERHEID
Belang datacenters

In aanloop naar een debat over datacenters in de Tweede Kamer heeft NLdigital samen met branchevereniging DDA nogmaals gepleit voor datacenters als cruciaal onderdeel van de digitale economie en samenleving. In een brief aan de Kamercommissie worden de uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening, energie en klimaat in perspectief geplaatst.

De brief vormt hiermee een aanvulling op het rapport van de DDA Impact 2022, datacenters in Nederland, met daarin de laatste feiten en cijfers over de datacenter sector en op het onderzoek van het Rathenau Instituut Beter beslissen over datacentra.

Hoe nu verder?

Wat NLdigital en de DDA betreft zijn datacenters een onlosmakelijk onderdeel van deze onmisbare digitale infrastructuur die het fundament vormt van de in rap tempo digitaliserende samenleving in Nederland en Europa.

Om de ambities en uitdagingen op klimaat, ruimtelijke ordening en digitalisering verstandig te organiseren is goede informatie en een open dialoog met de direct betrokken partijen nodig. Dit geldt in het bijzonder voor het aanstaande beleid met betrekking tot de vestiging van hyperscale datacenters. Zodat in goede samenwerking tussen publieke en private partijen de kansen voor verdienvermogen, verbinding en verduurzaming optimaal worden benut.

Daarnaast stellen wij voor de constructieve initiatieven op het gebied van datacenters, die afgelopen jaren op regionale schaal zijn ontwikkeld, op te schalen naar landelijk niveau;

  • Een landelijke visie op de digitale infrastructuur, met daarbinnen een datacenter strategie naar voorbeeld van de strategie van de provincie Noord Holland.
  • Een landelijke monitoring- en overlegtafel duurzaamheid datacenters, naar voorbeeld van de duurzaamheid tafel datacenters van de Metropool Regio Amsterdam.
  • Een landelijk privaat publiek innovatieprogramma voor technologische innovaties voor een duurzame digitale infrastructuur op basis van het succesvolle LEAP-programma.