18 mei 2020

NLdigital & TechUK pleiten voor adequaatheidsbesluit

Nu Brexit een feit is, zijn vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk (VK) en Europa druk met elkaar in gesprek over of en hoe de samenwerking na de overgangsperiode voortgezet kan worden. Een van de onderwerpen van gesprek is de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de UK en de diverse lidstaten van de Europese Unie. Samen met onze zusterorganisatie in de UK – TechUK- onderstrepen we het belang van een adequaatheidsbesluit tussen Nederland en het VK, zodat er een blijvende vrije uitwisseling van data mogelijk blijft. 

In een steeds verder digitaliserende wereld is het vrij uitwisselen van data cruciaal. Om hiervan ook na de overgangsperiode verzekerd te blijven, moeten afspraken gemaakt worden tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De meest eenvoudige mogelijkheid om persoonsgegevens tussen het VK en Nederland (en alle andere lidstaten van de EU) uit te wisselen, is als er een adequaatheidsbesluit door de Europese Commissie wordt genomen.

Een adequaatheidsbesluit houdt in dat de Europese Commissie van oordeel is dat het land waarvoor het besluit geldt een aan de Avg vergelijkbare bescherming biedt voor het verwerken van persoonsgegevens. Uiteraard zal eenzelfde beslissing nodig zijn van het VK om te zorgen dat vanuit het VK persoonsgegevens naar de EU mogen worden doorgegeven.

Samen met onze zusterorganisatie in de UK, techUK hebben we een paper opgesteld waarin we het belang van een adequaatheidsbesluit voor tech-ondernemingen in beide landen onderstrepen. Lees hier de gezamenlijke paper van Nldigital en techUK.

 

Julian David, Head of techUK: “The Netherlands and the United Kingdom are historic partners and our economies are strongly inter-linked. The free flow of data underpins much of the economic activity between the two countries. We are delighted to publish this joint paper calling on the European Commission and the UK government to conclude positive mutual adequacy decisions by the end of the year to avoid disruption for our businesses and consumers.”

Gegevens verwerken met passend beschermingsniveau

Voor de lidstaten van de Europese Unie (EU) geldt de Avg. In de Avg zijn regels vastgelegd of en hoe persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EER), de zogenaamde ‘derde landen’. Tot de EER behoren alle EU lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Als je verwerker of sub-verwerker gevestigd is in een land buiten de EU/EER, dan zal je moeten voldoen aan de Avg regels over doorgifte van persoonsgegevens naar deze landen.

Op basis van de Avg mag je alleen persoonsgegevens doorgeven naar ‘derde landen’ als het ontvangende land waarin de verwerker/sub-verwerker gevestigd is dan wel de verwerker/sub-verwerker zelf een passend niveau van bescherming waarborgt. Er zijn diverse mogelijkheden, die wij eerder al toelichtten.

Avg-advies nodig?

Dan ben je bij NLdigital op het goede adres. Op onze website vind je veel informatie over specifieke onderdelen van de Avg. Wat de Avg praktisch betekent voor ICT-bedrijven wordt uitgelegd in onze workshops. Informatie over de Data Pro Code, het bijbehorende self-assessment en het Data Pro Certificate vind je (tevens) bij de Helpdesk Avg. Leden van NLdigital kunnen gratis gebruik maken van relevante voorbeelddocumenten & tools, voor niet leden komen deze beschikbaar na de aanvraag van het Data Pro Certificate.