6 mei 2022

NLdigital steunt brede oproep digitale sector om 30%-regeling te behouden.

REGELGEVING

In aanloop naar de Voorjaarsnota – de update van het Kabinet over de financiële plannen voor 2022 – is de 30%-regeling wederom ter discussie gesteld. Om het belang van het behoud van deze regeling te benadrukken heeft een groot aantal partijen en vertegenwoordigers vandaag een brief aan het Kabinet gestuurd. NLdigital ondersteunt deze oproep van harte.

De 30%-regeling stelt bedrijven onder voorwaarden in staat om 30% van het salaris onbelast uit te keren aan werknemers uit het buitenland voor een periode van 5 jaar. Daarnaast kunnen bedrijven zaken als verhuisvergoedingen en vergoedingen van scholing van kinderen van medewerkers ook onbelast vergoeden. De regeling is daarmee een mooie financiële prikkel voor internationaal talent om in Nederland te gaan werken.

De regeling is daarmee voor veel bedrijven in de digitale sector een essentieel instrument om internationaal talent naar Nederland te halen en voor langere tijd aan Nederland te binden. Met het oog op de enorme tekorten in de sector is dit cruciaal voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

In 2019 is de regeling al eens versoberd. Verdere versobering of zelfs afschaffing heeft een sterk negatieve impact op de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse digitale sector en moet daarom voorkomen worden.