28 november 2023

NLdigital en VNG versterken samenwerking

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Deze maand hebben NLdigital en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een eerste gezamenlijk diner pensant gehouden. Het doel van dit initiatief is om elkaar beter te leren kennen en beter te leren begrijpen. Uit eerder uitgevoerd onderzoek (Quick scan Aanbesteden) naar de aanbestedingspraktijk in de gemeentelijke markt kwam namelijk naar voren dat er behoefte is aan structureel strategisch overleg tussen de IT-markt en gemeenten. Een strategische dialoog waarbij ook praktische problemen van het zaken doen met elkaar aan de orde komen.

Eerste diner pensant

In Utrecht gingen gemeenten en bedrijven met elkaar in gesprek. Doel: elkaars problemen en gedachten beter te leren begrijpen en te werken aan een betere relatie. De inleiding werd verzorgd door Nitesh Bharosa, van de TU Delft en Digicampus, over het thema vertrouwen. Vertrouwen is essentieel om te komen tot een goede samenwerking tussen overheid en markt. Gesproken werd onder andere over problemen die bedrijven ondervinden met aanbestedingen. Bijvoorbeeld in de grote verschillen hoe gemeenten omgaan met de markt. Standaardisatie van afspraken lijkt daarbij een mogelijke oplossingsrichting. Ook was er aandacht voor de voorzichtigheid in de relatie met de markt bij gemeenten. Ze opereren veelal in een glazen huis, en zijn daardoor vaak risicomijdend.

Behalve vertrouwen werd ook het onderwerp kennis besproken. Kennis over de inhoud, maar ook van het proces. Afgesproken is dat daar gezamenlijk werk van gemaakt zal worden. Ook is de wens uitgesproken om meer op strategisch niveau met elkaar in gesprek te gaan. Een gesprek over de uitdagingen en opgaves waar de gemeenten voor staan en hoe digitalisering daar een bijdrage aan kan leveren.

Vervolg

In 2024 organiseren we nog een aantal diners pensant, waar zowel gemeenten als IT-leveranciers binnen de lokale overheid bij aanwezig zijn. In deze bijeenkomsten zal verder worden gewerkt aan een betere relatie tussen de leveranciers en de gemeenten. NLdigital en de VNG pakken de ideeën op en werken de suggesties uit van de diners.

Praat ook mee

Ben je lid van NLdigital en wil je ook met de VNG en gemeenten in gesprek? Laat het dan weten aan Dirk van Roode.