4 mei 2020

Nieuwe toolbox om uitstroom vrouwen uit ICT te verminderen

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

De ICT-sector kampt met personeelstekorten. Er wordt hard gewerkt om meer mensen te werven voor de sector, waarbij met name ook vrouwen worden aangespoord om voor de ICT te kiezen. Dat werkt, de instroom neemt toe, maar tegelijk is er sprake van een flinke uitstroom van vrouwen. Om die uitstroom tegen te gaan is de ‘Toolbox Gender include IT’ ontwikkeld. Dr. Sjiera de Vries van Hogeschool Windesheim presenteerde deze toolbox begin dit jaar tijdens ons event ‘Diversiteit in de IT #hoedan?’. Inmiddels is de toolbox verder uitgewerkt en beschikbaar gesteld. 

Praktische instrumenten

Deze nieuwe toolbox bevat praktische instrumenten voor ICT-bedrijven en ICT-opleidingen. Je kunt deze instrumenten inzetten om de uitstroom van vrouwen tegen te gaan. Er is bijvoorbeeld een tool om het arbobeleid beter te laten aansluiten op een gemengd personeelsbestand en een tool over het inrichten van een leeromgeving waarin zowel vrouwen als mannen zich thuis voelen.

De tools helpen bedrijven en opleidingen om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van een bredere groep medewerkers en studenten. Hierdoor kunnen de kwaliteiten van zowel vrouwen als mannen optimaal worden ingezet en wordt de sector aantrekkelijker voor een bredere groep mensen.

Deze toolbox is een product van TechYourFuture, Windesheim en Saxion en kan zonder kosten door iedereen worden gebruikt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met dr. Sjiera de Vries van Hogeschool Windesheim.