7 juni 2016

Modelregeling Klokkenluiders voor ICT-sector beschikbaar

REGELGEVING

Een klokkenluidersregeling is een manier om het melden van misstanden mogelijk te maken volgens een duidelijke, formele procedure. Het melden van misstanden is van belang voor een goede corporate governance en verantwoord ondernemerschap. Het helpt bedrijven bij het opsporen en aanpakken van misstanden, het voorkomen van imagoschade en het verbeteren van het vertrouwen in de ICT-sector als geheel.

Veel grotere bedrijven hebben al interne procedures voor klokkenluiders en gelukkig zien ook steeds meer kleinere bedrijven het nut ervan in. De Model Klokkenluidersregeling van Nederland ICT komt tegemoet aan de nieuwe wettelijke eisen en is een goed uitgangspunt voor het opstellen en implementeren van eigen procedures voor het melden van misstanden.

Download de Model Klokkenluidersregeling hier (.docx).

De modelregeling is op 1 juni gepresenteerd in een bijeenkomst over klokkenluiders voor onze leden. Daarbij werd de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders toegelicht door Merijn Goeman van het Adviespunt Klokkenluiders. Inge Bremmer van Nederland ICT lichtte vervolgens de modelregeling toe en tot slot gaf Hilde Mulder van Ordina een presentatie over de ervaringen met hun eigen klokkenluidersregeling.

Nederland ICT hecht veel waarde aan verantwoord ondernemerschap in de ICT-sector. In de nieuwste versie van de gedragscode van Nederland ICT is toegevoegd dat leden van Nederland ICT maatregelen nemen om integer handelen te bevorderen en hun medewerkers de ruimte geven om misstanden te melden.