8 mei 2023

Model Klokkenluidersregeling ICT-sector 2023 beschikbaar

HRM
Klokkenluidersregeling

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming Klokkenluiders in werking getreden. Deze vervangt de Wet Huis voor de Klokkenluiders. In verband met het wijzigen van deze wet hebben we een nieuw Model Klokkenluidersregeling voor ICT-bedrijven opgesteld, waarin de aangewezen wijzigingen zijn verwerkt.

Met de invoering van de Wet bescherming Klokkenluiders is onder andere de kring van personen voor wie het benadelingsverbod geldt uitgebreid. Verder is er sprake van verschuiving van de bewijslast, geldt de meldregeling ook voor inbreuken op het recht van de Europese Unie en is direct extern melden een expliciete mogelijkheid. Ook zijn de administratieve en registratieverplichtingen aangescherpt.

Wat is het?

Een klokkenluidersregeling is een regeling waarin wordt aangegeven hoe een misstand of inbreuk binnen een organisatie intern en extern kan worden gemeld en waarin wordt aangegeven hoe de melder wordt beschermd tegen eventuele benadeling in verband met die melding. Ben je lid van NLdigital, dan kun je de Model Klokkenluidersregeling hier downloaden.

Wanneer verplicht?

Een ICT-bedrijf is verplicht om een klokkenluidersregeling vast te stellen, als er binnen de organisatie 50 of meer personen werkzaam zijn. Hieronder vallen niet alleen medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van het ICT-bedrijf, maar ook uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers, als zij een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Zijn er minder dan 50 werkzame personen, dan hoeft het ICT-bedrijf geen klokkenluidersregeling op te stellen, het mag natuurlijk wel. Er zijn een aantal uitzonderingen. Voor sommige organisaties geldt namelijk dat zij ook bij minder dan 50 werkzame personen een regeling moeten opstellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van financiële diensten. Zie voor de uitzonderingen www.huisvoordeklokkenluiders.nl.

Heb je binnen je ICT-bedrijf 50 tot 249 werkzame personen? Dan moet de klokkenluidersregeling uiterlijk op 17 december 2023 aan de nieuwe wet voldoen. Een ICT-bedrijf met 250 of meer werkzame personen moet direct na inwerkingtreding van de wet al zorgen voor een up-to-date regeling.

Heb je vragen over de Klokkenluidersregeling? Neem dan contact op met onze HR-adviseur Martine van der Werf.