14 maart 2019

Minister Dekker in discussie met leden tijdens werkbezoek rond AI

ETHIEK

De snelle ontwikkelingen op het gebied van AI kunnen rekenen op veel belangstelling. Ook Sander Dekker, minister van Rechtsbescherming, wilde graag meer weten over de nieuwe technologie. Nederland ICT nam daarom het initiatief voor een werkbezoek van de minister aan het Havenbedrijf Rotterdam. Daar kwamen zowel de concrete kansen van AI als de ethische en juridische vraagstukken aan bod.

Volledig digitale haven

Het werkbezoek vond plaats op de 29e verdieping het World Port Center, met uitzicht op de Kop van Zuid. Paul Smits, CFO van het Havenbedrijf Rotterdam, gaf een overzicht van de digitale uitdagingen van de haven. De digitalisering gaat niet alleen heel snel, maar ook heel ver. Volledige, traditionele logistieke ketens worden ingehaald door digitale platforms die sneller en efficiënter werken. Als havenbedrijf moet je klaar zijn voor die ontwikkelingen. Duidelijk werd daarin dat er grote kansen liggen voor de inzet van AI, maar dat AI vooral een middel is, en geen doel op zich.

Erwin Rademaker van het Havenbedrijf schetste vervolgens een toekomstscenario van een volledig digitale haven op basis van een smart infrastructure.

Ethische Code AI

Na een rondleiding door het verkeersleidingcentrum van de haven begon het tweede deel van het werkbezoek, de ronde-tafeldiscussie met een aantal AI-leveranciers. Onder leiding van Lotte de Bruijn ging de minister de discussie aan met experts van IBM, Microsoft, SAS en Facebook. Onderwerpen die werden besproken waren het voorkomen van bias in data, het op de juiste manier opleiden van mensen voor human control van AI en de zorgplicht voor bedrijven. Duidelijk werd dat het voorkomen van bias in data tegelijkertijd ook privacyvraagstukken met zich meebrengt. En dat regelgeving vooral ‘principle based’ moet zijn, en niet ‘rule based’.

Peter Zijlema, binnen het bestuur van Nederland ICT verantwoordelijk voor het thema ethiek, kondigde aan dat Nederland ICT op korte termijn gaat komen met een Ethische Code voor AI. Minister Dekker gaf aan zeer geïnteresseerd te zijn om hier verder over door te praten. Met de afspraak om een vervolgbijeenkomst te houden sloot Lotte de Bruijn het werkbezoek af.