16 februari 2023

Middelbare scholieren gaan aan de slag met Digitale Technologie

ONDERWIJS
digitale technologie

Vorig jaar deden meer dan 180.000 middelbare scholieren eindexamen zonder een onderdeel digitalisering. Terwijl de wereld steeds digitaler wordt. “Alleen als je van jongs af aan onderwijs krijgt over digitalisering, kan je volwaardig meedoen”, vertelt Lotte de Bruijn, directeur van branchevereniging NLdigital en ambassadeur van de Human Capital Agenda ICT. Donderdag 16 februari lanceert zij samen met Pieter Moerman, directeur van Platform Talent voor Technologie, de nieuwe modules Digitale Technologie binnen het keuzevak Natuur, Leven en Technologie (NLT) op het NLT Jaarcongres.

Unieke lesstof

Moerman: “Met het vak NLT en de modules Digitale Technologie inspireren leraren hun leerlingen voor IT. Uniek is dat leerlingen ervaren wat je met digitale technologie kán in plaats van hoe die precies werkt.” Het vak behandelt bijvoorbeeld hoe je digitale opsporingstechnieken kunt gebruiken in forensisch onderzoek. Of hoe je bij akkerbouw droogte en de groei van gewassen meet, via bijvoorbeeld foto’s die door drones zijn genomen. Of hoe je inzicht krijgt in de verspreiding van fijnstof door die zelf met een sensor te meten. “We weten uit onderzoek dat we met deze contextrijke lesstof een grotere én meer diverse groep leerlingen kunnen inspireren voor IT”, vertelt Moerman.

Voor alle scholen

Ongeveer 40% van alle havo/vwo-scholen in Nederland biedt op dit moment het keuzevak NLT aan. Hun leerlingen kunnen vanaf nu de modules Digitale Technologie volgen. Pieter Hogenbirk, voorzitter van de Vereniging NLT: “We hebben de kernmodule Digitale Technologie, samen met leraren, publiek-privaat ontwikkeld. Dit betekent dat deze vrij beschikbaar is voor alle scholen, ook als ze NLT niet aanbieden.” Vooralsnog is NLT er alleen voor de bovenbouw havo/vwo. Maar de vereniging is gestart met het uitbreiden van de aanpak naar lagere klassen mavo, havo en vwo.

Goed nieuws

Minister Dennis Wiersma (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is vorig jaar aan de slag gegaan met digitale geletterdheid in het onderwijscurriculum. De Bruijn: “Goed nieuws, maar het heeft lang geduurd. Daarom zijn we in 2019 zelf aan de slag gegaan samen met leraren, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. We zijn trots op het resultaat, namelijk de gecertificeerde modules Digitale Technologie. Met onze opgedane kennis willen we het ministerie en scholen natuurlijk helpen bij het uitwerken van digitale geletterdheid.”

Samenwerking

De modules zijn ontwikkeld door de Vereniging NLT met steun van Platform Talent voor Technologie, NLdigital, Dutch Data Center Association, Dutch Cloud Community, CGI, IBM, Human Capital Agenda ICT, Nederlandse AI Coalitie, WisMon, Stichting Globe, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Stichting Technasium, Vakvereniging I&I en het Outreachfonds van de Bètadecanen van de Nederlandse universiteiten.

Wil je meer weten?

Op de website van de Vereniging NLT kun je de basismodule Digitale Technologie downloaden. Ook kan je via deze website contact opnemen met leraren die met de modules hebben gewerkt.