2 december 2022

Menselijke maat in ict-systemen: overheid gaat eisen stellen

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Binnen de Digitale Overheid wordt het thema Publieke Waarden steeds belangrijker. Dit blijkt ook uit de visies en werkagenda die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gepubliceerd.

Publieke waarden beschrijven wat we als samenleving waardevol vinden. De overheid versterkt en beschermt deze waarden, bijvoorbeeld door economische groei te stimuleren en te investeren in veiligheid en goede zorg. Kwaliteit, efficiëntie en de verbetering daarvan worden in innovatieprocessen vaak al automatisch meegenomen. Maar juist de overheid moet ook aandacht besteden aan zaken als keuzevrijheid, privacy en transparantie. Soms kunnen publieke waarden met elkaar botsen. Het is dan ook belangrijk om verschillende belangen te kennen, te wegen en te bespreken. Daarnaast zijn publieke waarden ook in beweging. Wat 20 jaar geleden acceptabel was, hoeft dat nu niet meer te zijn.

Veel van onze leden hebben niet scherp dat publieke waarden centraal moeten staan bij ontwerpprocessen van toepassingen. En daardoor al helemaal niet hoe dat te doen. De winst valt zowel aan de publieke als de private kant te behalen.

  • Soms neemt een ICT-bedrijf een overheidsorganisatie bij de hand bij het praktisch vormgeven van de navolging van publieke waarden.
  • In andere gevallen wijst een overheidsorganisatie een leverancier uit het bedrijfsleven op de wens/eis om publieke waarden mee te nemen bij het benutten van (nieuwe) technologieën en het ontwerpen en maken, of het uitbouwen, van applicaties.

NLdigital wil als vertegenwoordiger van de digitale sector graag de dialoog voeren met de overheid over wat de publieke waarden zijn en hoe deze geborgd kunnen worden in de digitale overheid.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of jouw mening delen? Neem dan contact op met Dirk van Roode, public policy manager Digitale Overheid bij NLdigital.