3 december 2019

Meer vrouwen aan de top: zo gaan wij de digitale sector helpen

De Tweede Kamer stemde vandaag in met een advies van de SER om een quotum in te voeren voor vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven. Vanaf 2020 moet de raad van commissarissen van deze bedrijven voor tenminste 30% uit vrouwen bestaan. NLdigital ziet een quotum als een noodzakelijke stap vooruit. Een quotum dwingt ons om kleur te bekennen en zal beter zichtbaar maken waar de echte knelpunten voor meer diversiteit zitten en dus wat we er aan kunnen doen. Wij gaan bedrijven helpen om vrouwen beter door te laten stromen naar de top.

Concrete interventies

Op de meest recente Avond van de digitale economie benadrukte Lotte de Bruijn nogmaals waarom het tekort aan vrouwen in onze sector zo problematisch is. Een quotum is een noodzakelijk middel om dit probleem te adresseren, maar onze ambities reiken verder. Hoe fantastisch zou het zijn als wij als eerste sector een gelijke man-vrouw verhouding voor elkaar hebben?

Daarom organiseren we op 23 januari het event Diversiteit in de IT #hoedan?. Daar vertellen leden en andere experts wat hun ervaringen zijn met het vergroten van het aantal vrouwen in de top van de organisatie.

De keynote spreker is dr. Sjiera de Vries, Lector Sociale Innovatie bij hogeschool Windesheim en gespecialiseerd in onderzoek en advies in diversiteitsvraagstukken. Zij zal de resultaten delen van haar onderzoek naar de achtergrond van hoge uitstroom van vrouwen uit de ICT. Daarnaast zal ze concrete interventies die dit tegengaan met ons bespreken.

Op basis van deze interventies willen we met een kopgroep van digitale bedrijven kijken hoe wij collectief kunnen werken aan betere doorstroom van vrouwen naar de top.

 

Instroom vergroten, uitstroom beperken, doorstroom bevorderen

Het tekort aan vrouwen in de IT kent allerlei oorzaken en daardoor dus ook meerdere oplossingen. NLdigital kiest ervoor zich te richten op de doorstroom van vrouwen binnen organisaties. Wij kunnen op dit vlak de meeste waarde toevoegen.

De basis van het probleem is de lage instroom van vrouwen in de digitale sector. Dat begint al in het onderwijs, waar over het algemeen te weinig aandacht is voor digitale geletterdheid en meisjes te weinig worden gestimuleerd hun digitale skills verder te ontwikkelen. Dat werkt door in een lage instroom in het beroepsonderwijs en technische studies. Er zijn al veel goede initiatieven om deze problemen aan te pakken, zowel van digitale bedrijven als van specifieke NGO’s. Bij een aantal van deze initiatieven is NLdigital ook betrokken.

Het blijkt echter ook dat de uitstroom van vrouwen die in onze sector werken bovengemiddeld hoog is. Daarnaast stromen vrouwen minder makkelijk door naar de top van de organisatie. Voor dat onderdeel van het probleem zien we een rol weggelegd voor onszelf. In 2020 starten we een nieuw programma om samen met bedrijven te werken aan oplossingen.

Meepraten over dit onderwerp?

Ben je CEO of HR-manager van een digitaal bedrijf en lijkt het je interessant om mee te praten over dit onderwerp? Kom naar het event Diversiteit in de IT #hoedan? op 23 januari!

Aanmelden

 

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd