29 januari 2020

Meer diversiteit in de IT: wat kunnen we er aan doen?

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

“Er zijn twee manieren om het aantal vrouwen in de ICT te vergroten: meer instroom en betere doorstroom.” Met die constatering opent Lotte de Bruijn het event Diversiteit in de IT #Hoedan. Een kleine 40 ceo’s, HR-managers en andere betrokkenen zijn naar Breukelen gekomen om te bespreken hoe we de schamele 17% vrouwen in onze sector kunnen vergroten. We kijken daarbij vooral naar de doorstroom. Wat kunnen we doen om te zorgen dat er in onze sector gelijke kansen zijn voor mannen en vrouwen?

Les 1: creëer bewustzijn over vooroordelen en discriminatie

Symonne Swaag van Platform DIT presenteert de resultaten van een survey onder vrouwen in de IT. Een grote meerderheid van de vrouwen geeft aan dat ze tevreden zijn over de doorgroeimogelijkheden in hun bedrijf en de flexibiliteit van hun werkgever. Dat laatste hebben ze wel zelf moeten regelen. Minder goed scoren factoren als discriminatie, je thuis voelen en de rol van de manager.

Dat beeld wordt bevestigd door Mirjam van Olst van Avanade: “We hebben nu eenmaal onbewuste vooroordelen over wat mannelijk en wat vrouwelijk is.” Het helpt om daar bewustzijn over te creëren, zodat het in ieder geval bespreekbaar is. Het zit hem vaak in kleine dingen, zoals werkomgeving of taalgebruik. Bijvoorbeeld collega’s die ‘meisjes’ zeggen, in plaats van ‘vrouwen’. Sjiera de Vries van hogeschool Windesheim doet nog een goede aanvulling op dit vlak: maak collega’s niet alleen bewust van ‘verkeerd’ gedrag, maar bied ook een alternatief.

Les 2: maak concrete targets voor diversiteit in de organisatie

Uit de praktijk blijkt dat het percentage vrouwen alleen toeneemt als er harde doelen gesteld worden. Bij Avanade hebben ze daarom strategische targets geformuleerd waar op gestuurd kan worden, vertelt Mirjam van Olst. Denk daarbij verder dan alleen de algemene man-vrouw balans. Kijk bijvoorbeeld ook naar het aantal promoties, de salariskloof tussen mannen en vrouwen en het aantal vrouwen dat ontslag neemt.

Een andere tip die genoemd werd is de algemene cijfers over je organisatie opsplitsen naar mannelijke en vrouwelijke werknemers. Dan worden vanzelf de verschillen duidelijk.

Concreet aan de slag met bewezen maatregelen

We willen bij NLdigital niet alleen praten over dit onderwerp, maar ook concreet iets doen. Daarom starten we een netwerk van bedrijven waar we met concrete, bewezen interventies de diversiteit gaan bevorderen. Na één of twee jaar toetsen we de vooruitgang. En we vragen deelnemende bedrijven om ‘skin in the game’: in ruil voor een kleine investering bieden wij kennis, tools, een supportnetwerk en motivatie om door te zetten. Interesse? Neem contact op met Else van Nieuwkerk

Mail Else

Les 3: zorg voor rolmodellen, netwerken en mentors

Verschillende aanwezigen noemen ook het belang van ‘onboarding’ en exit-gesprekken. Zo zijn er bedrijven die zorgen dat er in het sollicitatieproces in ieder geval één gesprek met een vrouw uit de organisatie is. In de eerste plaats omdat vrouwen andere vragen stellen en ook omdat het helpt als potentiële collega’s vanaf het begin in contact zijn met andere vrouwen in de organisatie.

Het belang van rolmodellen, netwerken en mentors wordt herhaaldelijk genoemd tijdens de bijeenkomst. Het verlaagt de drempel voor vrouwen om aan de slag te gaan in IT. En het kan er voor zorgen dat vrouwen zich minder geïsoleerd voelen in organisaties waar de kans toch aanzienlijk is dat je als vrouw in een projectteam of afdeling met alleen maar mannen terecht komt.

Les 4: de oplossingen liggen voor het oprapen

Tijdens de bijeenkomst kwam ook een aantal valkuilen aan bod. Bijvoorbeeld dat we moeten oppassen niet alle vrouwen over één kam te scheren. Zo gaan de dingen die vrouwen waarderen aan hun werkomgeving net zo goed op voor sommige mannelijke collega’s. En hebben vrouwen natuurlijk net zo goed vooroordelen over elkaar.

Een andere valkuil is dat het niet bij alleen maar praten moet blijven. Gelukkig is er al veel bekend over wat je concreet kunt dóen. Sjiera de Vries en Caroline Oosterkamp van Windesheim hebben al deze informatie en maatregelen verzameld en samengevat in een handige toolbox. In hun presentatie nemen ze ons mee door een schatkist aan checklists, tips en interventies. De toolbox komt binnenkort online beschikbaar. We zullen de link delen op onze site en LinkedIn-pagina. Daarnaast gaan we bij NLdigital ook zelf concreet aan de slag met bewezen interventies (zie kader).

Les 5: betrek de mannen

Opvallend: we hadden op geen enkele manier gecommuniceerd dat dit event alleen bedoeld was voor vrouwen, maar toch zijn er op de 40 deelnemers slechts 5 mannen aanwezig. Super goed natuurlijk dat deze vijf ceo’s dit onderwerp zo belangrijk vinden dat ze er tijd voor vrijmaken en hun stem laten horen. Maar waar waren de andere mannen?

Het is een bekend patroon, bevestigen de aanwezigen. Het gebrek aan diversiteit in de IT wordt toch nog vooral gezien als een probleem van vrouwen. De deelnemers aan het event maken korte metten met dit misverstand. Meer diversiteit zorgt voor een betere werksfeer, meer aansluiting bij je klanten, betere producten en een groter aanbod aan talent. Je laat als bedrijf kansen liggen als je er niet in investeert.

Bovendien zijn mannelijke collega’s en leidinggevenden een belangrijk deel van de oplossing. Ze horen onderdeel te zijn van de discussie. In de woorden van een deelnemer: “Volgende keer doen we een mannenquotum.”