19 maart 2019

Lotte de Bruijn wordt ambassadeur van de Human Capital Agenda ICT

ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS, SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Onze directeur Lotte de Bruijn is per 18 maart aangetreden als ambassadeur van de Human Capital Agenda (HCA) ICT. De Bruijn brengt in die rol bedrijfsleven, onderwijs en overheid bij elkaar om het tekort aan ICT-professionals sneller aan te pakken. Nederland behoort internationaal tot de kopgroep van ICT-innovatie en om dat vast te kunnen houden is voldoende, goed gekwalificeerd personeel een voorwaarde. De groei van technologische innovatie die Nederland nu kent creëert een grote behoefte aan personeel met de juiste kennis en vaardigheden. De HCA ICT helpt onderwijs sneller en beter in te spelen op die behoefte.

René Penning de Vries, boegbeeld van het Team dutch digital delta, over de aanstelling: “Lotte de Bruijn is vanwege haar rol in de ICT-sector de juiste persoon om in dit stadium de betrokkenen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid bij elkaar te brengen. Ik ben dan ook ontzettend blij dat zij hier tijd voor wil vrijmaken”. De Bruijn over de aanstelling:

“Ik heb veel zin in deze rol. De urgentie van het tekort aan goed opgeleide ICT-professionals blijft alleen maar toenemen. Het probleem is ook veel breder dan alleen de ICT-sector, 70% van de ICT’ers werkt in andere sectoren dan de ICT-sector. We moeten de aanpak van de tekorten dus ook veel meer in samenwerking met andere sectoren gaan doen. Ook daar wil ik mij voor inzetten”.

Over de HCA ICT

De Human Capital Agenda (HCA) ICT is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. Uit eerdere projecten blijkt dat dit het beste werkt door aan te sluiten bij regionale ontwikkelingen en ambities. Via een drietal actielijnen en een netwerkfunctie draagt de HCA ICT bij aan de doelen van het Team dutch digital delta op het gebied van kennis-en talentontwikkeling en het beschikbaar komen van voldoende goed gekwalificeerde ICT-professionals. Zie voor meer informatie de website van de Human Capital Agenda (HCA) ICT.