17 december 2020

ICT en energie: hoe staan we ervoor?

DUURZAAMHEID

We hebben als sector de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. En we liggen op koers, schrijft de overheid in de resultatenbrochure over de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA/MEE).

Energiebesparing sector

Uit de Resultatenbrochure convenanten 2019 blijkt dat de ICT-sector met 36% de grootste proces efficiency verbetering heeft bereikt van alle 33 sectoren die meedoen aan het MJA3 convenant. Dit resultaat is de optelsom van de honderden energiemaatregelen die telecombedrijven, datacenters en grote ICT-dienstverleners sinds 2010 hebben gerapporteerd in het kader van de MJA3. Hier bovenop komt nog de autonome efficiency verbetering van de ICT-hardware zelf; colocatie datacenters rapporteren bijvoorbeeld wel over de efficiency verbeteringen die ze zelf hebben bereikt in het gebouw van het datacenter, maar niet over de servers van hun klanten die met elke nieuwe generatie ook veel efficiënter zijn geworden.

Aandeel duurzame energie

De inkoop van groene stroom heeft een grote vlucht genomen in de ICT-sector; binnen de MJA3-ICT wordt 94% van de stroom groen ingekocht. De ICT-sector is hiermee ook de sector met het hoogste aandeel duurzame energie binnen het MJA3 convenant. Het merendeel hiervan is afkomstig van Europese en Nederlandse wind. Hiervoor betalen bedrijven een premie op de elektriciteitsprijs voor duurzame energie. Dit draagt bij aan de financiering van Nederlandse en Europese duurzame energie projecten, die nodig zijn in de energietransitie naar klimaatneutraal.

NLdigital is momenteel, samen met VNO-NCW en andere branches, met het ministerie van EZK in gesprek over een vervolg convenant met nieuwe afspraken tot 2030.

Wil je meedenken?

De mooie MJA-resultaten vragen om een vervolg. NLdigital is daarover in gesprek met de overheid. Wil je meer weten of meedenken? Dan hoor ik graag van je!

Jeroen van der Tang, Manager duurzaamheid en milieu, NLdigital

Neem contact op