9 mei 2023

ICK-cao 2023 tot stand gekomen

CAO, HRM
Onderhandelingsresultaat cao 2023

NLdigital Werkgeversvereniging is met de vakbonden CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe cao overeengekomen. FNV heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen.

Looptijd

Duur van één jaar (1 januari 2023 tot en met 31 december 2023).

Salarisschalen en salarissen

De cao-verhoging is 6%. Dit betekent dat de salarisschalen worden verhoogd met 6% en het jaarbudget van werkgever voor het totaal aan verhogingen van de maandsalarissen minimaal 6% is, een en ander met toepassing van cluster 11 van de cao.

Functiehuis/loongebouw

Verdere uitwerking in 2023. Implementatie per 1 januari 2024.

Duurzame Inzetbaarheid (DI)

Partijen benadrukken het belang van Duurzame Inzetbaarheid en een correcte inzet van het daarvoor beschikbare budget bepaald in de cao. Om meer inzicht te geven in de mogelijkheden zal er een paritaire werkgroep DI worden ingericht, waaraan een afvaardiging van de werkgeversvereniging en de vakbonden zal deelnemen. Onderzocht zal worden hoe het DI-budget beter onder de aandacht kan worden gebracht, er meer mensen gaan participeren en hoe er kan worden gezorgd voor gerichte activiteiten en inzet voor werknemers.

Reistijd

De wens van vakbonden om de (niet als werktijd aangemerkte) reistijd terug te brengen van 45 naar 30 minuten enkele reis wordt nader onderzocht.

Generatiepact

Als aanbeveling wordt in de cao het generatiepact opgenomen. Werkgever en werknemer kunnen op vrijwillige basis en met wederzijdse goedkeuring gebruik maken van het generatiepact. De pensioenregeling biedt de mogelijkheid om uitvoering aan het pensioen gedeelte te geven.

Redactie van de cao

Een redactiecommissie zal de nieuwe cao-tekst opstellen en de overige benodigde wijzigingen als gevolg van wetgeving en inhoudelijke verduidelijking van de tekst doorvoeren.