16 november 2023

Handleiding ‘Op weg naar een emissieloze online thuiswerkplek’ gepresenteerd

DUURZAAMHEID
Emissieloze online thuiswerkplek

We werken sinds de Coronacrisis steeds vaker thuis. Minder reiskilometers en een efficiënter gebruik van kantoorruimte hebben een positief effect op het klimaat. Tegelijk leidt de toename aan online werken ook tot nieuwe impact en emissies waar niet iedereen bij stil staat. De online thuiswerkplek kan duurzamer worden ingericht. Om dit te stimuleren presenteert De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) vandaag tijdens het ECP Jaarfestival de handleiding ‘Op weg naar een emissieloze online thuiswerkplek’.

Voor wie?

De handleiding is bedoeld voor werknemers, werkgevers en toeleveranciers van digitale producten en diensten en bevat praktische tips en achtergrondinformatie. Voor werknemers is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij thuis groene stroom gebruiken en zuinig zijn op hun apparaten. Ook is het slimmer om bestanden te versturen via een link of in gecomprimeerde vorm, zodat de digitale infrastructuur minder belast wordt.

Werkgevers kunnen zelf een duurzaamheidsstrategie maken en het gesprek aangaan met werknemers over duurzaam gebruik van IT. Ook kunnen ze met toeleveranciers bespreken welke impact opslag van data in de cloud heeft op emissies en energiegebruik. De digitale toeleveringsketen kan in de keten beter samenwerken, circulariteit bevorderen en met afnemers bepalen welke mate van beschikbaarheid van infrastructuur, rekenkracht en data voldoende is.

Nederland als voortrekker in duurzaam digitaal systeem

Nederland is een voorloper als het gaat om duurzame ambities en innovatieve oplossingen. Daarom publiceert de NCDD vandaag ook het position paper ‘Nederland Koploper Duurzaam Digitaal’. Hierin staat dat digitalisering de economie en maatschappij kansen biedt, maar dat we de impact op het klimaat niet moeten vergeten. Digitale systemen stoten emissies uit en verbruiken elektriciteit. Ook zijn er grondstoffen nodig voor alle apparaten die je gebruikt. Toch kan digitalisering ook helpen om energieverbruik te verminderen, het milieu minder te belasten en verschillende sectoren duurzamer te maken, maar dan moet het digitale systeem zélf wel duurzaam zijn.

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering brengt het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid bij elkaar op het raakvlak van de twee grote transities van deze tijd; digitalisering en duurzaamheid. Het position paper laat de kansen zien voor Nederland om als koploper met elkaar weer nieuwe stappen te zetten in duurzame digitalisering. De handleiding over de emissieloze online thuiswerkplek geeft concrete adviezen voor de praktijk van alle dag. De kracht van de NCDD zit in deze brede samenwerking in de keten, van visievorming tot heel concreet handelingsperspectief.

Over NCDD

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) is in het leven geroepen om de belangrijkste knelpunten rondom duurzame digitalisering weg te nemen. Het is een publiek- private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.