6 februari 2020

Handboek moet samenwerking onderwijs en ICT-bedrijven bevorderen

ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS

De ICT-sector is een sector die zich razendsnel ontwikkelt. De grootste rem op deze ontwikkelingen is het gebrek aan werknemers. Eén van de grootste kansen om werknemers te werven, is om samen te werken met het onderwijs. Vandaag presenteerde onze directeur (en tevens ambassadeur van de HCA-ICT) Lotte de Bruijn het handboek “Samen werkt!”. Hierin kunnen kleine tot grote bedrijven de handvatten vinden hoe, waar en waarom deze samenwerking hen helpt te groeien als bedrijf.

“Nederland behoort internationaal nog tot de kopgroep van ICT-innovatie. Als we dit willen blijven vasthouden, moeten we zorgen voor goed opgeleid personeel. Het onderwijs is daarvoor aan zet, maar door samenwerking met ICT-bedrijven ontstaat een gouden combinatie!”, aldus De Bruijn. “We weten dat veel bedrijven al samenwerken door studenten stages aan te bieden of gastlessen te verzorgen. We zien tegelijkertijd ook dat veel bedrijven dat nog niet doen en behoefte hebben aan concrete handvatten. Het handboek “Samen werkt!” voorziet in die behoefte.”

Concrete tips om aan de slag te gaan

Het handboek is een product van de Human Capital Agenda (HCA) en ontwikkeld in samenwerking met NLdigital en Platform Talent voor Technologie. Het handboek beschrijft drie eenvoudige stappen waarmee een bedrijf direct een samenwerking kan opzetten. Het geeft concrete redenen om te gaan samenwerken, bevat inspirerende praktijkvoorbeelden en presenteert gouden tips die de samenwerking nog succesvoller maken. “Ik ben blij te zien dat dit handboek verschillende vormen van samenwerking laat zien: van beginnend tot heel intensief. Daarmee hebben bedrijven ook echt een keuze wat voor hen werkt,” aldus mkb’er Paul Veger die een van de eerste exemplaren in ontvangst nam.

De ontwikkeling van het handboek is pas het begin. Uit de praktijkverhalen blijkt dat samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend is.

Lotte de Bruijn:

Ik roep alle bedrijven binnen en buiten de digitale sector op om het handboek te gaan gebruiken. Vanuit de HCA en NLdigital staan we klaar om daarbij te helpen, bijvoorbeeld door bedrijven direct in contact te brengen met onderwijsinstellingen.

Download het handboek

Andere initiatieven

NLdigital werkt, onder andere via de HCA, aan het vergroten van het menselijk kapitaal dat onze sector zo hard nodig heeft. Door het opleiden van jonge mensen en het bij- en omscholen van het bestaande menselijk kapitaal. Zo starten we een opleiding Software development in samenwerking met Stichting Cloud Academy en hebben we een actieve werkgroep Onderwijs die zich buigt over deze uitdaging.

De Bruijn: “Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. Door te leren van de bestaande ervaringen kunnen we regionale ontwikkelingen en ambities versnellen. Het vandaag gepresenteerde rapport helpt om bewezen projecten en aanpakken te herhalen en een schaalsprong te laten maken.”

Neem voor meer informatie over het handboek of onderwijsinitiatieven contact op met Jelmer Schreuder.