3 september 2020

Gezondheidsraad adviseert over gezondheidsrisico’s 5G

5G, TELECOM

De introductie van nieuwe technologieën gaat vaak gepaard met enthousiasme en grote kansen. Soms leidt het ook tot zorgen over de effecten van nieuwe technologie op de mens, maatschappij en de volksgezondheid. Zo ook bij de introductie van 5G. De Gezondheidsraad presenteerde op 2 september haar advies over de mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G.

De Gezondheidsraad brengt het advies uit op verzoek van de Tweede Kamer. Zij baseerden zich voor dit advies op actuele wetenschappelijke inzichten.

Uitkomst

In haar advies zet de Gezondheidsraad helder uiteen dat het niet is aangetoond en niet waarschijnlijk is dat blootstelling aan 5G-systemen de gezondheid kan schaden. Ook wordt geconcludeerd dat aanvullend onderzoek gewenst is.

NLdigital is blij om te lezen dat er geen reden is om het gebruik van de frequentiebanden 700 MHz en 3,5 GHz te stoppen of beperken. Het belang van 5G voor de Nederlandse economie is groot. Het is een belangrijke bouwsteen voor onze digitaliserende maatschappij en economie. Vooral ook in een tijd waarin de betrouwbaarheid en veiligheid van onze communicatienetwerken belangrijker zijn dan ooit.

Onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van nieuwe technologie is cruciaal voor het vertrouwen in de toepassing ervan. We juichen het doen van extra onderzoek dan ook toe.

Oproep

Om het belang hiervan te onderstrepen heeft NLdigital, samen met een aantal andere branches, een brief verstuurd aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en aan betrokken Kamerleden. In deze brief roepen we op om samen van 5G een succes te maken, nu wederom is aangetoond dat het gebruik van 5G-technologie veilig is.

Dat kan concreet door gemeenten en burgers proactief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad en door gemeenten nog beter te ondersteunen bij de uitrol van de nieuwe netwerken.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd