25 april 2019

Ervaar jij als mkb’er knelpunten bij de ontwikkeling van je personeel?

De wereld verandert razendsnel: Verduurzaming, digitalisering, robotisering en internationalisering; al deze ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart. Deze ontwikkelingen kosten arbeidsplaatsen, maar leveren ook nieuwe plaatsen op. Dit vraagt alleen wel andere vaardigheden van medewerkers en vergt flexibiliteit en veerkracht. Zowel van ons als organisaties, als van de mensen met wie we werken. Als mkb-ondernemer ervaar je hierbij ongetwijfeld knelpunten. De overheid heeft hiervoor de subsidieregeling Mkb Idee in het leven geroepen.

Tegen welke knelpunten loop jij aan als mkb’er?

Als je innoveert, stuit je op vraagstukken die vooruitgang in de weg staan. Succesvolle ondernemers sporen hun knelpunten op, investeren in hun mensen en vernieuwen daarbij hun organisatie en werkprocessen. Tegen welke knelpunten loop jij als ondernemer aan in het ontwikkelen van jouw huidige of toekomstige personeel?

Subsidieregeling Mkb Idee

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onlangs de subsidieregeling Mkb Idee uitgeschreven (€7,5 mln voor 2019). Via deze regeling stimuleert de overheid mkb’ers om knelpunten rondom het investeren in scholing en ontwikkeling van menselijk kapitaal op te sporen en aan te pakken. De volgende investeringen komen in aanmerking voor de subsidie:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel
    Investeringen waardoor mkb’ers meer kunnen investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden, om zo meer technisch opgeleid personeel te realiseren.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
    Door technologische ontwikkelingen hebben jaarlijks 800.000 werkenden om- en bijscholing nodig. Projecten gericht op digitalisering moeten bijdragen aan de digitale transitie van de Nederlandse economie.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie
    Dit zijn projecten die een nieuwe aanpak realiseren om mensen en middelen anders in te zetten op plekken waar ze de meeste toegevoegde waarde hebben.

De subsidie is nadrukkelijk bedoeld om een mechanisme te bedenken, implementeren en uitvoeren om concrete belemmeringen in ontwikkeling van menselijk kapitaal weg te nemen. Het is nadrukkelijk geen opleidingsbudget, onderzoeksbudget of bedoeld voor lopende activiteiten.

Samen sta je sterker

De Mkb Idee subsidie is individueel aan te vragen door mkb’ers, maar ook door samenwerkingsverbanden. Samen sta je immers sterker. Heb jij als mkb’er een knelpunt dat je wilt oppakken met deze subsidieregeling? Wij horen dan graag van jou. Wellicht zijn er ook andere mkb’ers die tegen dezelfde problemen aanlopen en kunnen wij als branchevereniging ondersteunen in het aanpakken van de knelpunten, of partijen aan elkaar koppelen. Voorwaarde voor samenwerkingsverbanden is, dat minimaal 65% van de deelnemers aan het project mkb is. Een samenwerkingsverband bestaat uit maximaal acht partijen.

Zie jij kansen om deel te nemen aan deze subsidieregeling? Stuur ons dan een e-mail.

Voorwaarden en subsidiebedragen

De subsidie richt zich op alle Nederlandse mkb. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Dit zijn alle redelijk gemaakte investeringen (in geld en tijd) die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het project. Aanvragen kunnen vanaf nu tot 27 augustus 2019 17.00 uur worden ingediend. Het project moet starten op uiterlijk 2 januari 2020.

De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 124.999 inclusief btw. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen.

Kijk hier voor meer informatie over het Mkb Idee. Benieuwd naar de initiatieven die vorig jaar gehonoreerd zijn? Bekijk dan hier de goede voorbeelden.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd