15 december 2021

Eerste reactie coalitieakkoord: meest digitale ooit, maar crux zit in de uitwerking

5G, ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS, POLITIEK
Aanknopingspunten regeerakkoord proeve

De lat lag niet hoog, maar we mogen wel vaststellen dat het nieuwe coalitieakkoord meer digitalisering bevat dan eerdere akkoorden. Een heel subhoofdstuk is geweid aan digitalisering dit keer. Meer aandacht en met meer samenhang dan ooit. Is dat genoeg? Nee, zo ver zijn we helaas nog niet. Dat neemt niet weg dat er wel goede en grote stappen worden gezet. Vandaag lichten we enkele van onderwerpen uit, volgende week komen we met een volledige beschouwing van de inhoud van het regeerakkoord.

Liever luisteren? In een speciale editie van onze podcast gingen directeur Lotte de Bruijn en adviseur Public Affairs Jelmer Schreuder al in op onze eerste indrukken:

Digitale Infrastructuur

Onder het kopje “Digitalisering” vinden we bijvoorbeeld de tekst: “Nederland wordt het digitale knooppunt van Europa en krijgt robuust, supersnel en veilig internet in alle delen van het land”. Dat zijn ambities die ons als muziek in de oren klinken. Met onze coalitie van telecompartijen en NLConnect willen wij de laatste 20.000 huishoudens op snel internet aansluiten. Het doet ons goed om steun hiervoor te vinden in het regeerakkoord. Helaas ontbreekt 5G echter in het akkoord. Investeringen daarin zijn een noodzaak om voor de genoemde ambitie. Om van Nederland het digitale knooppunt van Europa te maken is het noodzaak dat we de 3,5GHz frequentie zo snel mogelijk maar bovenal zorgvuldig veilen.

Digitale Vaardigheden

We waren ook gelukkig om te zien dat de curriculumherziening expliciet genoemd is als inzet voor de komende jaren, maar teleurgesteld dat digitale geletterdheid ontbrak. We zien wel haakjes bij de aandacht die er is in het subhoofdstuk Digitalisering voor digitale vaardigheden en hulpmiddelen voor leerkrachten. Dus onze hoop is nu gevestigd op de uitwerking van het ministerie van OCW. Op het vlak van leven lang ontwikkelen zien we inzet op om- en bijscholing. Wat ons betreft broodnodig om de gigantische tekorten in onze sector te lijf te gaan. Helaas staat het tekort aan ICT’ers niet apart genoemd van het tekort aan technisch personeel. We gaan ervoor waken dat we daarbij niet vergeten worden. En we maken ons ook zorgen of het opschalingsproject van de HCA-ICT wel gefinancierd wordt, alleen dan kunnen we snel aan de slag om de tekorten in onze sector in te lopen.

Maar er is veel meer natuurlijk

We hebben nog niets gezegd over inzet op industriepolitiek via Europa met digitalisering als focus. Er is sprake van een digitale dienstenbelasting waar we de uitwerking van willen zien. En we maken ons zorgen over de negatieve grondhouding ten opzichte van datacenters die we hier lezen. En verder zien we natuurlijk relevante plannen voor het stimuleren van ondernemerschap en het mkb in het algemeen. Daar zal een groot deel van onze achterban van kunnen profiteren. Bijvoorbeeld extra geld voor lastenverlichting via loondoorbetaling bij ziekte. Of hulp voor het mkb bij verduurzaming en een toets op de impact voor ondernemers van klimaatbeleid.

De komende week gaan we dieper in op de onderwerpen die hier nog niet aan bod zijn gekomen. Dus hou onze website, LinkedIn en Twitter in de gaten!